Kijkonderzoek in borstholte longkanker (thoracoscopie)

Inleiding: Een probleem met uw longen waarvoor een thoracoscopie noodzakelijk is

Deze webpagina geeft u algemene informatie over de thoracoscopie. Voor dat u verder gaat is het verstandig om eerst de pagina Longchirurgie Algemeen te lezen.

Als u deze pagina’s reeds doorleest voorafgaand aan het bezoek aan de chirurg zijn vele vragen reeds beantwoord en hebt u meer profijt van de aanvullende informatie van uw chirurg.

Alhoewel de procedure in principe op standaardwijze wordt uitgevoerd is het goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De behandeling kan in uw geval afwijken van de informatie in deze brochure. Uw chirurg zal dat met u voorafgaand aan de ingreep bespreken.

Waarom een Thoracoscopie

Een thoracoscopie kan worden uitgevoerd om:

 • een ingeklapte long te herstellen
 • om een stukje weefsel weg te nemen voor onderzoek onder de microscoop
 • om het stadium van een tumor te bepalen
 • soms kan een thoracoscopie nodig zijn om vocht rond de longen weg te nemen waarbij tevens nader een eventuele oorzaak kan worden bekeken

Opmerking:
Tijdens de thoracoscopie kan uw chirurg in de borstkas kijken en door kleine sneetjes in de borstkaswand middels instrumenten ingrepen uitvoeren. Het kan noodzakelijk zijn om tijdens een thoracoscopie over te gaan tot de operatieve verwijdering onder zicht van deze camera (VATS) of als dit technisch niet mogelijk is naar een thoracotomie (ofwel de borstkaswand moet dan geopend worden).

Voorbereiden voor de operatie

 • Voorafgaand aan de ingreep heeft u op advies van uw chirurg alle eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken (bv bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje) ondergaan en heeft u tevens, indien noodzakelijk, andere specialisten (bv cardioloog, internist) bezocht zodat u veilig onder narcose kunt.
 • Indien u rookt, zou u daarmee onmiddellijk moeten stoppen.
 • Laat uw specialist weten welke medicijnen u gebruikt (ook de medicijnen die u bij de drogist haalt, zoals bijvoorbeeld aspirine) en vraag uw specialist of u deze tot aan de operatie moet innemen. Vergeet niet te vermelden aan uw chirurg of u homeopathische middelen gebruikt en zo ja, welke.
 • U mag vanaf middernacht voorafgaande aan de ingreep niets meer eten of drinken (nuchter blijven) tenzij anders is bepaald door uw chirurg.

De chirurgische procedure

thoracoscopie
 • De anaesthesioloog (narcotiseur) zal u algehele narcose toedienen. Wanneer u onder narcose bent wordt u in de juiste positie (zijligging) op de operatietafel gelegd.
 • Een epiduraal catheter (een klein slangetje in de rug) kan ingebracht worden voor pijnbestrijding wanneer verwacht wordt dat dit na de operatie noodzakelijk is.
 • Er worden een aantal kleine sneetjes gemaakt aan de zijkant van de borstkas tusen de ribben.
 • De chirurg brengt in een van de sneetjes een klein buisvormig instrument in, hierin zit een kleine camera. Via de monitor kan de chirurg nu uw longen zien. Via de andere sneetjes kunnen lange hulpinstrumenten (bv schaartje, paktangetjes) die nodig zijn ingebracht worden.
 • Wanneer de ingreep klaar is, wordt soms een tijdelijk slangetje ingebracht om eventueel vocht en lucht in de borstkas af te voeren. Deze slang (thoraxdrain) is bevestigd aan een speciale plastic container die aan uw bed hangt. Om de zuigkracht te regelen, hiermee wordt ook het vacuum tussen de long en de borstkaswand weer hersteld, is er in de container een veiligheidsmechanisme wat lucht aanzuigt van buiten. U hoort dat doordat het apparaat een borrelend geluid maakt.
 • De sneetjes worden dichtgemaakt met hechtingen of nietjes.

Mogelijke risco’s, gevolgen en complicaties

De mogelijke risico’s en complicaties van een thoracoscopie zijn:

 • Wondinfectie
 • Nabloeding waarvoor heel soms een acute ingreep noodzakelijk is
 • Lekkage van lucht in de borstkasholte, hierdoor kan het noodzakelijk zijn dat u langer in het ziekenhuis opgenomen blijft. Indien er geen thoraxdrain was geplaatst kan dat soms alsnog nodig zijn.
 • Pijn of een verdoofd gevoel aan de kant waar de ingreep heeft plaatsgevonden. Het duurt vaak enige weken voordat het gevoel weer deels of in zijn geheel terugkomt.
 • Longontsteking (pneumonie)

Herstel in het ziekenhuis

Na de ingreep wordt u wakker op de uitslaapkamer (verkoever) van de operatieafdeling. In het begin kan u zich suf voelen en dorst hebben. U krijgt vocht en eventueel medicijnen toegediend via een infuus.
U bent aangesloten aan een monitor die uw hartslag, bloeddruk en ademhaling registeert.
Na een uurtje wordt u afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep, uw algehele conditie en eventueel de locale afspraken in het ziekenhuis overgeplaatst naar de intensive care of direct de chirurgische of longziekte-afdeling.
Indien nodig zal een fysiotherapeut u ademhalingsoefeningen laten doen om uw longen "schoon" te houden en te voorkomen dat u een infectie oploopt.
Afhankelijk van uw toestand en conditie zal een verpleegkundige u helpen bij het opstaan uit bed om zo uw herstel te bespoedigen.
Het verblijf in het ziekenhuis bij een thoracoscopie is gemiddeld 1 tot 4 dagen.
U gaat pas naar huis als alle slangen die u mogelijk heeft, verwijderd zijn.

Herstel thuis

Wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis krijgt u instructies mee over hoe om te gaan met het herstel van uw operatiewond en uw longen. De instructies kunnen het volgende omvatten:

 • Indien u pijnmedicatie heeft voorgeschreven gekregen, neem deze dan volgens recept in zodat u uw activiteiten kan hervatten, de pijn beperkt blijft en u goed kan doorademen.
 • Blijf vooral de ademhalingsoefeningen doen die u gekregen heeft.
 • Ga regelmatig wandelen om uw algehele conditie op peil te houden. Let wel: vermijdt zware inspanning, zwaar tillen en autorijden voor een aantal weken als uw conditie dat niet toelaat.

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts

Neem contact op met uw arts wanneer u één of meerdere onderstaande symptomen bemerkt:

 • Kortademigheid
 • Rood gebied rondom de wond of lekkage van vocht uit de wond
 • Plotselinge scherpe pijn op de borst
 • Koorts (lichaamstemperatuur hoger dan 38,5 graden Celsius)
 • Ophoesten van vers bloed

Surgipoort dankt collega G.P. Gerritsen, voormalig chirurg uit het TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg/Waalwijk voor zijn grote bijdrage aan het samenstellen van deze pagina.

Terug naar boven