Kom ik voor alvleesklierkanker operatie in aanmerking?

Wanneer kom ik voor operatie (i.e. verwijdering van de tumor) in aanmerking?

Lees eerst Diagnose alvleesklierkanker

Zoals reeds vermeld komt van alle patienten slechts ± 10% in aanmerking voor een operatie omdat de ziekte meestal reeds in een vergevorderd stadium is ten tijde van de diagnose. Mits uw conditie het toelaat is een hoge leeftijd op zich geen bezwaar om geopereerd te worden.

Om voor een operatie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • geen uitzaaiingen elders in het lichaam, b.v. de lever
  • de tumor mag niet ingegroeid zijn in belangrijke bloedvaten welke vlak langs/onder de alvleesklier (pancreas) lopen.
  • uw algemene conditie moet een ingreep onder narcose toelaten

Wat voor extra maatregelen zijn er voor de operatie nodig?

Zeker indien men al bekend is met andere aandoeningen (bv. CARA of een hartkwaal) zal voorafgaand aan de operatie de behandelend specialist hierover om advies worden gevraagd. Daarnaast heeft de verwijzend internist reeds onderzocht of u veilig een grote buikoperatie onder narcose zou kunnen doorstaan.

Teneinde de produktie van etsende alvleeskliersappen tijdelijk stil te leggen, hetgeen een gunstige invloed kan hebben op het genezingsproces van de nieuw aan te leggen verbinding (anastomose) tussen het restant van de pancreas en de dunne darm, krijgt u voorafgaand aan de ingreep een medicijn (octreotide) vlak onder de huid ingespoten dat na de operatie nog een ruime week zal worden gegeven.
Nog makkelijker is het om hetzelfde medicijn (octreotide) in een langer werkzame vorm (Sandostatine® LAR® 20mg) ongeveer 10 dagen voor de ingreep eenmalig te laten inspuiten (in de bilspier). Op deze wijze is de werkzame stof voldoende aanwezig om gedurende de ingreep en de week aansluitend zijn heilzame werking uit te voeren. Het inspuiten kan eventueel bij u thuis gebeuren door een speciale prikdienst (NOVANURSES). Klik hier voor meer informatie over het medicijn of een prikdienst.

Na de ingreep verblijft u meestal enkele dagen op de Intensive Care Unit.

De operatie

Bij twijfel over het bestaan van uitzaaiingen elders in de buik of mogelijke doorgroei van de tumor wordt soms eerst een diagnostische kijkoperatie uitgevoerd (“diagnostische laparoscopie”) voordat de buik helemaal wordt opengemaakt.

Voordat bij de operatie de tumor wordt verwijderd wordt eerst een zorgvuldige inspectie verricht van belangrijke lymfeklierstations waar zich eventuele uitzaaiingen zouden kunnen bevinden en welke op CT/MRI niet altijd betrouwbaar zijn te beoordelen. Lymfeklieren welke verdacht voorkomen, worden verwijderd en onmiddellijk microscopisch onderzocht terwijl de patient onder narcose blijft. Pas wanneer hier geen uitzaaiingen worden aangetoond kan de werkelijke operatieve verwijdering (resectie) starten.

pcheadwhipple

De operatie voor de verwijdering van een kwaadaardige tumor in de kop van het pancreas omvat een uitgebreide resectie van het gehele kop-gedeelte (caput) van het pancreas inclusief de hiermee onlosmakelijk verbonden 12-vingerige darm (duodenum), galblaas en onderste helft van de gal hoofdafvoergang. Meestal wordt tevens het onderste stuk van de maag meegenomen, afhankelijk van de voorkeur van het chirurgisch team.

Na een eerste beschrijving in 1912 door Prof. Kausch werd de ingreep verder ontwikkeld en beschreven door Prof. Whipple (USA) in 1935. Zijn naam is sindsdien verbonden een de operatie welke bekend staat als de zgn. ” Whipple-operatie”.


Bron foto: Copyright © 2003 AllRefer.com

Terug naar boven