Second opinion

Een 2e mening (second opinion) is niets anders dan een 2e advies dat u vraagt van een andere, onafhankelijke specialist op het gebied van uw aandoening. Indien u een goede arts-patiënt relatie heeft en indien u een goede uitleg heeft gekregen over de problematiek die bij u speelt ervaart u meestal dat u voldoende geïnformeerd bent om een keuze te maken waar u zelf achter staat. Desondanks kunt u toch de behoefte voelen aan een second opinion.

Een second opinion is heel normaal. Zeker als u een ingrijpende behandeling moet ondergaan kan het zijn dat u behoefte hebt aan een 2e mening. Immers zeker indien u ervaart dat u uit een andere mond in essentie hetzelfde verhaal hoort kan dat een gunstige invloed hebben op uw gemoedstoestand. Een ander verhaal daarentegen stelt voor de keuze van behandelaar.

Een second opinion is iets anders dan het simpelweg wisselen van behandelaar omdat de arts-patiënt relatie om een of andere reden niet goed verloopt en u besloten hebt uw heil bij een andere behandelaar te zoeken.

Na het verkrijgen van een  second opinion van een andere specialist kan het zijn dat u terugkeert bij uw oorspronkelijke behandelaar of blijft bij de tweede specialist omdat u hem/haar bv. meer vertrouwt of anderszins. Daar is niets mis mee want u hebt een vrije keuze van behandelaar.

Er kunnen diverse redenen zijn om een second opinion te gaan zoeken b.v.:

 • u kunt kiezen tussen meerdere behandelingsopties, b.v. borstsparende operatie versus borstamputatie, een gipsbehandeling versus een operatie voor uw gebroken enkel, lapband versus een andersoortige maagverkleining etc etc.
 • u heeft moeite u neer te leggen bij een eindfase in de behandeling, b.v.u bent teleurgesteld over het feit dat uw kwaadaardige tumor helaas niet voor operatie in aanmerking komt, of u vraagt zich af of  u al of niet in aanmerking komt voor chemotherapie
 • alle uitleg van uw primaire behandelaar ten spijt hebt u toch gevoel dat u toch onvoldoende geïnformeerd bent

Het geven van een second opinion kost tijd en voorbereiding. Om een second opinion zo waardevol mogelijk te laten zijn, moet u er voor zorgen dat u alle relevante informatie meeneemt of evt. van te voren opstuurt. Indien u gegevens opstuurt is het belangrijk om zelf een copie te bewaren en tevens meeneemt zodat bij onverhoopt zoekraken of vertraging met de post het consult toch kan doorgaan. U kunt uw chirurg verzoeken om de relevante gegevens ter beschikking te stellen of u neemt hiervoor contact op met het secretariaat van de chirurgen of de chirurgische polikliniek.

Indien u zelf een afspraak bij een andere specialist in een ander ziekenhuis maakt, is het verstandig om bij het maken van de afspraak duidelijk aan te geven dat het om een second opinion gaat zodat extra tijd voor het consult kan worden ingeruimd op het spreekuur. Indien er weefsel is afgenomen voor microscopisch onderzoek (PA-onderzoek), bv. in geval van een kwaadaardige aandoening, kan het ontvangende ziekenhus dan reeds contact opnemen met het PA-laboratorium van uw eigen ziekenhuis met het verzoek om de "coupes" (weefsel op microscoopglaasjes) aan hun op te sturen voor een tweede beoordeling.

Wat moet u meenemen:

 • een schrijven van de chirurg bij wie u tot op dat moment onder behandeling bent geweest
 • een CD-ROM met daarop de Röntgenfoto’s die van toepassing zijn op de huidige behandeling (opvraagbaar aan de Röntgenbalie)
 • indien van toepassing:
  • operatieverslag(en)
  • uitslagen van weefselonderzoeken (PA-uitslagen)(de weefselpreparaten zelf (zgn. "coupes") worden door het ziekenhuis zelf opgevraagd)
  • uitslagen en/of foto’s van kijkonderzoeken (endoscopie) (evt. filmverslag op DVD)
  • uitslagen van bv. vaatonderzoeken: looptesten met enkel/armdrukmetingen

Bij wie moet ik zijn voor een second opinion?

Uw chirurg vindt het geen probleem als u tijdens/na een primaire behandeling bij hem/haar, een second opinion wilt vragen aan een ander. Hij/zij zal hieraan zo goed mogelijk medewerking verlenen en u van de relevante informatie voorzien. Aangezien hij/zij als geen ander weet wie u hiervoor in uw specifieke geval zou kunnen benaderen, kunt u gewoon zijn/haar advies vragen naar wie u het beste zou kunnen worden verwezen.
Tot op heden bestaat er niet zoiets als een “ranglijst” simpelweg omdat dat niet zo eenvoudig en eenduidig is vast te stellen. In feite bent u op zoek naar een behandelaar die nog meer ervaring heeft met uw ziekte/probleem of naar iemand die het nog eens een keer opnieuw wil uitleggen. Soms hebt u zelf al een keuze gemaakt. In dit laatste geval is het niet onverstandig te checken bij uw eigen chirurg of u de juiste arts heeft uitgekozen en of hij/zij eventueel een betere/andere keuze kan voorstellen.

NB.: Ook ziektekostenverzekeraars en andere marktpartijen bieden de mogelijkheid aan om voor u hierin, soms tegen vergoeding, te bemiddelen. Aangezien de criteria welke zij hanteren niet perse garant staan voor de juiste keuze is het aan te bevelen dit te bespreken met uw eigen chirurg. Diverse "ranglijstjes" zoals ieder jaar gepubliceerd door dagbladen/weekbladen zijn niet het middel om tot een verantwoorde keuze te komen.

Terug naar boven