Ganglion pols

Chirurgische behandeling van een ganglion aan de pols

Inleiding

Deze webpagina geeft u een globaal overzicht van wat een ganglion is en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een ganglion?

ganglion01

Een ganglion is een omkapselde bolvormige uitstulping die gevuld is met geelachtige glijstof. Het ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Door bv. overbelasting ontstaat er irritatie van het gewrichtskapsel waardoor overmatige vochtproduktie. Dit kan leiden tot een verhoogde druk in het gewricht. Het gewrichtsvocht zoekt zich een weg naar buiten maar kan in feite geen kant op. Uiteindelijk kan het gewrichtskapsel op een plaatselijke zwakkere plek uitrekken en vormt zo ahw een uitstulping.


ganglion02

Het komt het meeste voor thv de pols, meestal aan de rugzijde (zie foto), soms aan de binnenkant van de pols. Een ganglion aan de rugzijde van de pols wordt beter zichtbaar indien men de pols buigt (zie foto).


Wat zijn de behandelmogelijkheden?

Rust of het vermijden of aanpassen van de oorzakelijke handeling kan in veel gevallen verlichting geven. Bij velen is het ganglion bij tijd en wijlen ook weer een poosje afwezig, bv. tijdens een vakantieperiode.

Bij klachten wordt behandeling overwogen. In principe kan als eerste behandeling het ganglion worden leeggezogen en wordt een corticosteroïdpreparaat met verdovingsvloeistof of een ander medicijn ingespoten om de holte te laten verkleven. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt. Als het ganglion niet verdwijnt of weer terug komt bestaat de keuze tussen een tweede punctie of een operatie.

De operatie

Als u hart- of longklachten hebt dan wel medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners) moet u dit voor de operatie aan uw behandelend arts melden. Alhoewel de ingreep poliklinisch kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, geven sommigen er de voorkeur aan om de gehele arm te verdoven (zgn.: Bierse blockade). Dit is meestal veel comfortabeler voor u (geen pijn!) en bovendien kan doordat het bloed even tijdelijk uit uw arm is weggemasseerd (bloedleegte) het operatiegebied beter worden overzien waardoor het ganglion goed in zijn geheel kan worden verwijderd.

ganglion03

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer en u wordt in zgn. "dagbehandeling" geholpen, wat betekent dat u vrijwel direct na de ingreep weer naar huis mag. Via een kleine snee wordt de bolvormige uitstulping meestal gemakkelijk verwijderd. Het kan voorkomen dat het verwijderde ganglion wordt onderzocht door de patholoog.(zelden nodig)


ganglion04


Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. De kans op een nabloeding of een wondinfectie is gering. Als dit het geval is, moet u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek chirurgie. ‘s Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp.

De mogelijkheid bestaat dat u later opnieuw last krijgt van een ganglion om dat het soms de neiging vertoont terug te komen na verloop van tijd.

Na de behandeling

Het wondgebied is enigszins gevoelig. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor verwijdering van de hechtingen. Als het ganglion onderzocht is, krijgt u hiervan uitslag bij de nacontrole. Indien veel gevallen kunt u de hechtingen ook door uw huisarts laten verwijderen zodat u hiervoor niet speciaal op ons drukke spreekuur hoeft terug te komen.

Heeft u nog vragen?

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog een rustig na te lezen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie.

Terug naar boven