Operatie info maagkanker

Lees eerst de webpagina "Diagnose Maagkanker /Maagzweer"

Operaties bij goedaardige aandoeningen:

Er zijn verschillende technieken afhankelijk van de soort aandoening:

Therapieresistente maagzweren (komt zelden voor): Selectief doorsnijden van bepaalde zenuwvertakkingen (aftakkingen van de Nervus (=zenuw) Vagus) (Selectieve Vagotomie) naar de maag welke de maag aanzetten tot het produceren van maagzuur; Er wordt daardoor minder maagzuur geproduceerd, waardoor een maagzweer kan genezen. Deze ingreep wordt eigenlijk vrijwel nooit meer uitgevoerd dankzij het succes van de medicijnbehandeling.

Afsluitende maagzweren (maagvernauwend): Sommige maagzweren hebben door een jarenlang bestaan de maag dermate verlittekend dat de voortstuwingsfunctie van de maag wordt belemmerd. In dat geval kan het nodig zijn een deel van de maag weg te nemen.

Bij een goedaardige tumor in de maag (bv leiomyoom = uitgaand van het spierweefsel van de maag) kan meestal worden volstaan met het uitsnijden van het gezwel al of niet aangevuldmet een verwijdering van een gedeelte van de maag.

Bij een maagbloeding kan een spoedoperatie noodzakelijk zijn, waarbij de maag wordt geopend om de bloeding op te zoeken en vervolgens te stelpen. Meestal zal een MaagDarmLever-arst eerst proberen om de bloeding tot staan te brengen met behulp van inspuiting van bloedstelpende medicijnen via een gastroscopie.
Wanneer er een spoedoperatie nodig is wegens een maagperforatie (een gat in de maag als gevolg van een maagzweer), dan zal het gat worden gesloten. In beide gevallen zal de arts voor of tijdens deze spoedoperatie besluiten hoe de maagaandoening verder behandeld moet worden. Meestal zal eerst een medicijnbehandeling worden gestart waarna het nog maar zelden nodig zal zijn een tweede (geplande) operatieve maagingreep te verrichten.

Operaties bij kwaadaardige aandoeningen:

In geval van maagkanker wordt een deel of de gehele maag weggenomen. Behalve de gehele maag of een deel ervan, kunnen ook weefsels in de omgeving van de maag worden meegenomen (soms deel van de slokdarm, de milt, deel van de alvleesklier, een deel van het buikvetschort of de omgevende lymfeklieren). Zo’n uitgebreide operatie kan nodig zijn om eventuele uitzaaiingen rondom de maag ook weg te nemen.

Het komt helaas nog al eens voor dat het echter onmogelijk is om een deel of de gehele maag te verwijderen omdat ze volledig is vergroeid door door woekering van de kanker naar omliggende organen en/of bloedvaten die niet kunnen worden weggehaald. Bestaat er daarbij dan ook nog een passagebelemmering voor het voedsel door het gezwel, dan wordt er zo mogelijk een nieuwe verbinding gemaakt tussen de maag en de dunne darm: zgn omleidingsoperatie naar de dunne darm (gastro-enterostomie).

Verbetering van de prognose door behandeling met chemotherapie Klik hier

De operatie

Voor een maagoperatie moet u worden opgenomen in het ziekenhuis. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).

De ingreep kan worden uitgevoerd door middel van een kijkoperatie (meerdere kleine sneetjes in de bovenbuik) of een klassieke "open" procedure. Bij de open operatie wordt een snede gemaakt vanaf het borstbeen tot meestal net onder de navel. De operatie van de maag zelf is in beide gevallen hetzelfde. (Voor een beeldverslag klik hier)

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij maagoperaties de normale risico’s op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bij een nabloeding kan met spoed een nieuwe operatie nodig zijn. Bij een wondinfectie wordt de huid van de wond geopend om de pus naar te verwijderen en duurt de genezing langer dan normaal en het kan zijn dat uw ziekenhuisverblijf verlengd wordt.

Een vervelende complicatie is als er een lek ontstaat in een anastomose: “naadlekkage”. Hierdoor ontstaat een ontsteking in het operatiegebied. Vaak kan de ontsteking van buiten af onder röntgenbegeleiding gedraineerd worden. Maar soms is er toch een nieuwe operatie nodig, waarbij via een snee in de buikwand het ontstekingsvocht naar buiten kan lopen. De voedsel inname kan dan enige tijd niet meer langs de gewone weg plaatsvinden. Er zal tijdelijk kunstmatig gevoed moeten worden via het slangetje rechtstreeks in de dunne darm of via een infuus.

Na de operatie

Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten. Dat kunnen zijn:

  • Één of twee infusen voor vochttoediening.
  • Een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding.
  • Een sonde door uw neus, die via de slokdarm in de maag(rest) ligt en ervoor zorgt dat het overtollige maagsap wordt afgezogen.
  • Een drain in uw buik voor afvoer van eventueel bloed en inwendig wondvocht.
  • Een dun slangetje in de dunne darm voor voeding.
  • Een blaaskatheter voor afloop van urine.

Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden al deze hulpmiddelen verwijderd.

Gesprek met uw chirurg over de uitslag van het weefselonderzoek:

Wanneer de maag of een deel ervan is weggehaald, zal na ongeveer een week de uitslag van het weefselonderzoek bekend zijn. Als u de aanwezigheid van een familielid bij het vernemen van de uitslag op prijs stelt, is het verstandig dat van tevoren met uw arts te bespreken. De uitslag van het weefselonderzoek zegt iets over de aard van de aandoening en de uitgebreidheid ervan. Uw chirurg kan aan de hand van de uitslag een grove inschatting maken van de kans op terugkomst van de ziekte, cq. uw levensverwachting. Het houdt echter niet in dat aan de hand daarvan uw vooruitzichten precies kunnen worden voorspeld.

Ontslag uit het ziekenhuis

Als alles goed gaat kunt u in het algemeen binnen tien tot veertien dagen na de operatie het ziekenhuis verlaten. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. Hoelang u poliklinisch moet worden gecontroleerd, hangt natuurlijk samen met de aard van uw ziekte.

Als u weer thuis bent

Na een maagoperatie kan de spijsvertering soms wat anders verlopen dan voor de operatie. Het kan zijn, dat u bijvoorbeeld melkproducten minder goed verdraagt of dat -na een grote maagresectie- het resterende deel van de maag geen grote maaltijden meer kan verdragen. Soms zult u dus uw “oude” eetgewoonten wat moeten aanpassen. Als dat problemen geeft, kan een diëtiste u adviseren.

Wanneer bij een operatie het grootste deel van de maag of de gehele maag is weggenomen, is soms periodiek vitaminetoediening (oa, Vit B12) noodzakelijk. Dit gebeurt met injecties.

Wanneer u weer helemaal van de operatie hersteld zal zijn, is moeilijk aan te geven. Dat zal afhangen van de grootte van de operatie, de aard van de maagaandoening en hoe u zich op dat moment voelt.

Terug naar boven