Home

Op bezoek bij de chirurg vanuit uw luie stoel?

Begrijpelijke informatie over ziektebeelden waarvoor een chirurgische (soms operatieve) behandeling nodig kan zijn.

Beter voorbereid naar het spreekuur van uw chirurg? Bezoek deze website.

laparoscopie_jbz

“Een succesvolle behandeling begint met goede informatie.”

Goede en betrouwbare informatie die op een begrijpelijke manier aan u wordt uitgelegd staat aan de basis van een succesvol behandelingsresultaat zeker in het geval van mogelijke tegenvallers.

Als patiënt bent u meestal een leek op het medisch/chirurgisch gebied terwijl u toch graag precies wilt weten:

  • wat u mankeert,
  • waarom een bepaalde ingreep noodzakelijk is,
  • hoe de ingreep wordt uitgevoerd,
  • wat mogelijke bijwerkingen en/of complicaties kunnen zijn,
  • wat uw prognose is
  • wat uw overlevingskansen zijn voor nu en in de toekomst.

De ervaring leert dat een groot deel van de geboden mondelinge informatie meestal "het ene oor in en het andere oor weer uit gaat", ondanks het feit de ze met aandacht en zorg met u wordt besproken. Op deze website kunt u zelf een en ander nog eens rustig nalezen.

Deze site bevat uitgebreide behandelingsinformatie voor chirurgische patiënten en zorgverleners (gecontroleerd door medische professionals).
Bent u chirurg en heeft u suggesties: neem dan contact op met de webmaster via de disclaimer.

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
Medische informatie voor leken dient niet alleen begrijpelijk en inhoudelijk verdiepend te zijn maar ook onafhankelijk. Als zodanig onderschrijven wij bovenstaande gedragscode, de HONcode. Het certificaat is al sedert maart 2007 aan ons toegekend op basis van kwaliteit en onafhankelijke berichtgeving door deze van origine non-profit organisatie. Tegenwoordig kan het certificaat echter alleen worden verkregen tegen betaling. Wij zijn van mening dat kwaliteitskeurmerken niet behoeven te worden aangekocht en hebben deze organisatie, die opgezet is vanuit de Verenigde Naties, als zodanig bericht. Tot op heden hebben wij nog geen reactie gehad. Wij hopen voor de toekomst dat deze organisatie mag rekenen op voldoende internationale subsidies en dergelijke in plaats van te factureren aan de website-eigenaren.


Disclaimer:

Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kan het voorkomen dat een verschil van inzicht cq. behandelingsvoorkeur van collegae u elders afwijkende informatie kan opleveren. De website is en blijft in ontwikkeling en wordt met regelmaat bijgewerkt en uitgebreid. Aan de informatie op deze website kunnen bovendien geen rechten worden ontleend (uitgebreide disclaimer).

Copyright: Alle rechten voorbehouden © 2022 by Surgipoort B.V.

Terug naar boven