Chemotherapie voor operatie maagkanker

Verbetering van de prognose door behandeling met chemotherapie

De prognose voor patiënten met maagkanker is, net zoals voor andere kwaadaardige aandoeningen, afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte op het moment dat de diagnose wordt gesteld (i.e. het “stadium” van de aandoening).

Maagkanker die zich beperkt tot het oppervlakkige slijmvlies van de maag heeft een relatief gunstige prognose: het percentage patiënten dat na 5 jaar nog in leven is ligt tussen de 70 – 95%. Zodra echter de tumor dieper in de maagwand is doorgegroeid, wat bij veel patiënten reeds het geval is, bestaat een grotere kans op uitzaaiingen naar de lymfeklieren en verslechtert de kans op overleving aanzienlijk: de kans op overleving na 5 jaar daalt naar de 20-30%.

Alhoewel uitgebreidere vormen van chirurgie, waarbij zeer veel lymfeklieren rondom de maag worden weggehaald in Japanse studies een verbetering van de prognose laten zien kon dat in de Westerse patiënten tot op heden niet onomstotelijk worden aangetoond.

Om te trachten de prognose te verbeteren zijn al vele studies gedaan naar het effect van chemotherapie. Het toedienen van chemotherapie voorafgaand aan de operatie levert bij patiënten met een dieper doorgegroeide maagkanker (in de spierlagen van de maagwand) mogelijks een verbetering van de prognose op, zoals beschreven door de Britse "MAGIC-studie" in het gezaghebbende medische tijdschrift The New England Journal of Medicine (Bron: NEJM 2006;355:pag 11-20).
Dit laatste in tegenstelling tot de toediening van chemotherapie na de operatie. Mede naar aanleiding van deze studie lopen/liepen ook in Nederland op dit moment studies om dit positieve effect van chemotherapie voorafgaand aan de ingreep uit te zoeken. Op dit moment wordt aan patienten met een wat dieper in de maagwand doorgegroeide maagkanker wel chemotherapie voorafgaand aan de operatie aangeboden. Aan de andere kant geeft de chemotherapie bij maagkankerpatienten ook forse bijwerkingen zodat een goede afweging van de voor- en nadelen erg belangrijk is. Uw oncologisch chirurg en medisch oncoloog kunnen u hier verder over informeren.

Er zijn in de literatuur ook postieve resultaten (kleinere kans op overlijden en/of terugkomst) te vinden over een combinatie van chemotherapie en radiotherapie na de operatie zoals gerapporteerd door een groep van Amerikaanse artsen uit de South West Oncolgy Group (Bron: Macdonald et al. N Engl J Med 2001; 345(10):725-30.).
Aangezien de kwaliteit van de maagchirurgie bij maagkanker van grote invloed is op de uiteindelijke overlevingskansen zijn de resultaten van sommige buitenlandse studies niet altijd makkelijk te interpreteren. In Nederland lopen op dit moment initiatieven om de maagkankerchirurgie meer te gaan centraliseren om zodoende alle patienten kwalitatief nog betere operaties te kunnen bieden. Uw chirurg kan u hier verder over informeren.

Terug naar boven