Borstkanker bij de man

Borstkanker bij de man: een beknopt overzicht van de essentiële zaken

Algemeen

Borstkanker bij de man komt zeer zelden voor. Alhoewel de incidentie de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld blijft het aandeel van de man in de nieuwe gevallen van borstkanker slechts rond de 0,6%. Een groot deel van de Nederlandse mannen zijn zich er niet van bewust dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen.
Omdat er weinig of geen grote medische onderzoeken zijn verricht specifiek bij mannen baseren we een groot deel van de (aanvullende) behandeling met name op onderzoeksresultaten bij de vrouw. In vergelijking met vrouwen is borstkanker bij de man vaker hormoongevoelig (oestrogeenreceptor-positief) en laaggradig.


Onderaan deze pagina een link naar een speciale website voor mannen met borstkanker voor nog meer informatie….Klachtenpatroon en diagnostiek

In tegenstelling tot de vrouw komt de man vrijwel altijd met de klacht dat hij een knobbel achter of meestal naast de tepel voelt. Huidintrekking en tepelvormverandering treedt veel sneller op gewoonweg omdat er geen echte borstklier is.

De meeste knobbels achter de tepel bij de man berusten echter op een goedaardige klierzwelling (gynaecomastie) en hebben niks met borstkanker te maken.

Gynaecomastie geeft daarnaast ook geen verhoogde kans op de ontwikkeling van borstkanker.

pappaca_b

Om de diagnose borstkanker te bevestigen wordt ook bij de man naast het mammogram en de echo ook een punctie uitgevoerd.

Een borstfoto (mammogram) bij de man gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Toch lukt het meestal wel om een afbeelding te maken. Op de foto een afbeelding van een afwijking (wit gelobd bolletje op de foto) vlak achter en in contact met de tepel): borstkanker bij de man. Opvallend is vanzelfsprekend de afwezigheid van omgevend borstklierweefsel.


Omdat het bij mannen niet zinvol is om op borstkanker te screenen worden niet-voelbare afwijkingen eigenlijk nooit vastgesteld.

Behandeling

borstkanker_man_amputatie

In de meeste gevallen zal de tepel en achterliggend klierweefsel compleet worden verwijderd hetgeen men als een zogenaamde "borstamputatie" zou kunnen kwalificeren. Nadien wordt vrijwel altijd bestraald onder andere omdat de snijranden meestal erg krap zijn omwille van de kleine "borst".


Borstsparende behandeling is eigenlijk niet echt aan de orde tenzij de zwelling zeer ver van de tepel is verwijderd of een zeer uitgesproken wens tot tepelbehoud bestaat.

De behandeling van de oksel is vergelijkbaar met die bij de vrouw: er wordt begonnen met een poortwachterklieroperatie. Voor meer informatie over deze ingreep in de oksel; klik door naar de borstkanker-oksel-behandeling bij de vrouw.

Aanvullende behandeling met chemotherapie/hormoontherapie

Er zijn geen studies bekend bij mannen die het nut van aanvullende behandeling met medicijnen hebben kunnen onderzoeken. Daarom wordt voor de nabehandeling met chemotherapie de richtlijn voor vrouwen ouder dan 35 jaar gehanteerd.

Omdat aromataseremmers niet goed werken bij mannen wordt tamoxifen als hormoontherapie geadviseerd indien men daarvoor in aanmerking komt.

Bij mannen met borstkanker kan een genetisch onderzoek naar eventuele genmutaties zinvol zijn omdat dat bijvoorbeeld consequenties kan hebben voor het vrouwelijk nageslacht.

Controle

Controle geschied op dezelfde wijze als bij de vrouw (inclusief mammogram van de andere zijde).Speciale website voor mannen met borstkanker

Aangezien borstkanker hoofdzakelijk bij vrouwen voorkomt zijn, is informatie die specifiek over borstkanker bij mannen gaat soms lastig te vinden.
Met hulp van Pink Ribbon is op 7 oktober 2017 een speciale website voor mannen met borstkanker gelanceerd dor een groep artsen uit het UMCUtrecht en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Deze website kan worden gebruikt als een "wegwijzer" voor patiënten, naasten, medische professionals en onderzoekers die op zoek zijn naar betrouwbare en begrijpelijke informatie over borstkanker bij mannen:

Bron: landelijke richtlijn Borstkanker

Terug naar boven