Borstkanker bij de man

Borstkanker bij de man: een beknopt overzicht van de essentiële zaken

Algemeen

Borstkanker bij de man komt zeer zelden voor. Alhoewel de incidentie de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld blijft het aandeel van de man in de nieuwe gevallen van borstkanker slechts rond de 0,6%. Omdat er weinig of geen grote medische onderzoeken zijn verricht specifiek bij mannen baseren we een groot deel van de (aanvullende) behandeling met name op onderzoeksresultaten bij de vrouw. In vergelijking met vrouwen is borstkanker bij de man vaker hormoongevoelig (oestrogeenreceptor-positief) en laaggradig.

Klachtenpatroon en diagnostiek

In tegenstelling tot de vrouw komt de man vrijwel altijd met de klacht dat hij een knobbel achter of meestal naast de tepel voelt. Huidintrekking en tepelvormverandering treedt veel sneller op gewoonweg omdat er geen echte borstklier is.

De meeste knobbels achter de tepel bij de man berusten echter op een goedaardige klierzwelling (gynaecomastie) en hebben niks met borstkanker te maken.

Gynaecomastie geeft daarnaast ook geen verhoogde kans op de ontwikkeling van borstkanker.

pappaca_b

Om de diagnose borstkanker te bevestigen wordt ook bij de man naast het mammogram en de echo ook een punctie uitgevoerd.

Een borstfoto (mammogram) bij de man gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Toch lukt het meestal wel om een afbeelding te maken. Op de foto een afbeelding van een afwijking (wit) vlak achter en in contact met de tepel): borstkanker bij de man. Opvallend is vanzelfsprekend de afwezigheid van omgevend borstklierweefsel.


Omdat het bij mannen niet zinvol is om op borstkanker te screenen komen niet-voelbare afwijkingen eigenlijk nooit voor.

Behandeling

borstkanker_man_amputatie

In de meeste gevallen zal de tepel en achterliggend klierweefsel compleet worden verwijderd hetgeen men als een zogenaamde "borstamputatie" zou kunnen kwalificeren. Nadien wordt vrijwel altijd bestraald omdat de snijranden meestal erg krap zijn omwille van de kleine "borst".


Borstsparende behandeling is eigenlijk niet echt aan de orde tenzij de zwelling zeer ver van de tepel is verwijderd of een zeer uitgesproken wens tot tepelbehoud bestaat.

De behandeling van de oksel is vergelijkbaar met die bij de vrouw: er wordt begonnen met een poortwachterklieroperatie. Voor meer informatie klik door naar de borstkanker-oksel-behandeling bij de vrouw.

Aanvullende behandeling met chemotherapie/hormoontherapie

Er zijn geen studies bekend bij mannen die het nut van aanvullende behandeling met medicijnen hebben kunnen onderzoeken. Daarom wordt voor de nabehandeling met chemotherapie de richtlijn voor vrouwen ouder dan 35 jaar gehanteerd.

Omdat aromataseremmers wellicht minder goed werken bij mannen wordt tamoxifen als hormoontherapie geadviseerd indien men daarvoor in aanmerking komt.

Bij mannen met borstkanker kan een genetisch onderzoek naar eventuele genmutaties zinvol zijn omdat dat bijvoorbeeld consequenties kan hebben voor het vrouwelijk nageslacht.

Controle

Controle geschied op dezelfde wijze als bij de vrouw (inclusief mammogram van de andere zijde).

Bron: landelijke richtlijn Borstkanker

Terug naar boven