Borstamputatie

Chirurgische behandeling van borstkanker:

De behandeling van de borst:

Inleiding

De chirurgische verwijdering van de borstkanker is naast (eventuele) bestraling, hormoon- en/of chemotherapie de hoeksteen van de multidisciplinaire behandeling.

In veel gevallen hebt u de keuze tussen een borstsparende operatie ofwel de complete verwijdering van de borst ("borstamputatie"). Om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen is hierbij van belang dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid tot directe of uitgestelde borstreconstructie in geval van een borstamputatie.

Enerzijds kunnen aanvullende diagnostische onderzoeken (MRI scan), gebruik van goede localisatietechnieken om de tumor beter af te bakenen, toediening van chemotherapie voorafgaand aan de operatie en/of toepassing van oncoplastische chirurgische technieken de mogelijkheid tot een borstsparende operatie vergroten.

Enerzijds kunnen aanvullende diagnostische onderzoeken (MRI scan), gebruik van goede localisatietechnieken om de tumor beter af te bakenen, toediening van chemotherapie voorafgaand aan de operatie en/of toepassing van oncoplastische chirurgische technieken de mogelijkheid tot een borstsparende operatie vergroten.

Gehele verwijdering van de borst: of borstamputatie of ablatie

N.B.: Als alleen de borstklier wordt verwijderd (bijvoorbeeld in combinatie met een okselsparende ingreep) spreekt men van een "ablatie". Indien ook alle lymfeklieren meteen worden verwijderd (okselklierdissectie/okselkiertoilet) spreekt men van een "borstamputatie".

borstamputatie1

De gehele borstklier wordt verwijderd. Meestal kan de bestraling achterwege blijven. Echter wanneer bij microscopisch onderzoek na de operatie blijkt dat het gezwel toch te dicht is genaderd tot de randen van het weggenomen weefsel, is bestraling alsnog nodig. Indien de oorspronkelijke borstkanker groter was dan 5 cm, bij uitgebreide uitzaaiingen in de lymfeklieren in en rond de oksel, huidingroei of bij borstkanker van het "lobulaire" celtype wordt na de operatie aanvullend bestraald. Op de foto links een voorbeeld van een litteken van een borstamputatie waarbij de borstwand werd nabestraald (1 jaar na de bestraling).


20140108_borstamputatie_b

Op de foto hierboven een dame waarbij in verband met uitgebreide borstkanker beiderzijds een borstamputatie moest worden uitgevoerd. Op moment van foto is het 3 maanden na bestraling beiderzijds; de huid is nog soepel en met name aan de linker kant is de vetplooi onder de borst wat meer gespaard dan aan de andere kant; de littekens zijn zodanig geplaatst dat ze niet in het decolleté komen en zoveel mogelijk aan de onderzijde.


Na een borstamputatie of ablatie kunt u een reconstructie van de borst overwegen. Er zijn verschillende manieren waarop de plastisch chirurg de reconstructie kan uitvoeren. U kunt altijd via uw chirurg advies vragen aan de plastisch chirurg.

Een borstreconstructie is geen must en sommige vrouwen kiezen er juist heel bewust voor om dit niet te laten doen om diverse redenen.

Indien gewenst, kan een afspraak worden gemaakt op de polikliniek van de plastisch chirurg zodat hij/zij de mogelijkheden geheel vrijblijvend met u kan bespreken. Het bezoek staat los van uw uiteindelijke beslissing om het wel/niet te laten uitvoeren. Tevens bestaat er een aparte informatiefolder over borstreconstructie, te verkrijgen op de polikliniek. Het is dikwijls mogelijk om een borstreconstructie gelijktijdig te laten uitvoeren tijdens dezelfde operatie waarbij de borstklier wordt weggehaald. Deze gecombineerde operatie wordt uitgevoerd door de chirurg en de plastisch chirurg gezamenlijk.

huidbesparende amputatie

Indien u de borstreconstructie ("een nieuwe borst laten maken") niet tijdens dezelfde operatie maar pas op een later tijdstip wenst, kan uw chirurg een zgn. huidsparende borstklierverwijdering uitvoeren. Er wordt dan minder huid verwijderd zodat een reconstructie makkelijker kan worden uitgevoerd zeker in het geval u zou kiezen voor een inwendige borstprothese. In dit geval is er tijdelijk sprake van een forse hoeveelheid "overtollige" huid ter hoogte van het litteken wat aanleiding geeft tot het ontstaan van rimpels/plooien. Als deze huid verkleeft op de onderliggende borstspier kunnen soms tijdelijk lelijke plooien ontstaan. Goede huidverzorging en eventuele massage is aanbevolen. Mocht u zich in 2e instantie toch bedenken en u toch geen reconstructie wenst dan kan de overtollige huid alsnog operatief worden verwijderd. Bij een verwijdering van de borst wordt de zgn. "cleavage" ofwel het decolleté intact gelaten (vetweefsel). Bij het dragen van wat lager uitgesneden kleding draagt dat bij aan een mooier cosmetisch resultaat (zie paarse balken).


skinsparing_mastectomy2

Ook de vetplooi onder de borst, de zgn. "infra-mammaire" plooi (vetweefselrand) wordt intact gelaten zodat de randen van de toekomstige borst al van nature zijn gedefinieerd.


skinsparing_mastectomy1


Indien het van tevoren bekend is dat de operatie zal moeten worden gevolgd door een bestraling wordt geen directe borstreconstructie verricht omdat de cosmetische resultaten dan zeer matig zijn zeker in geval van toepassing van een prothese. Een uitgestelde borstreconstructie vindt meestal pas plaats ruim een jaar de beëindiging van de bestraling. In dat geval is het niet nodig om extra veel huid te sparen tijdens de amputatie omdat de plastisch chirurg de borstreconstructie dan meestal zal uitvoeren met bv. een huid/rugspiermethode, huid/buikvettechniek e.a.. Op de foto’s links een voorbeeld van een borstamputatie met aansluitende bestraling (merk op dat het bestralingsgebied iets bruiner is verkleurd). De vetplooi onder de borst (zgn. inframammaire plooi) is gespaard ten behoeve van een mooie reconstructie. Een jaar na dato kan een borstreconstructie worden uitgevoerd.


Bewust met 1 borst: “Going Flat”

Sommige vrouwen kiezen bewust om GEEN borstreconstructie te laten uitvoeren na een borstamputatie: in de USA wordt deze trend met “going flat” aangeduid. Hiervoor is ook speciale lingerie voorhanden zoals te zien op deze foto. Wilt u meer weten? Klik dan hier en u wordt doorgelinked naar een website waar u deze lingerie kunt bekijken.

(NB: SurgiPoort is niet verantwoordelijk voor de content van de site waar naar wordt doorgelinked noch heeft zij enige financiële belangenverstrengeling.)


Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie

Zoals hierboven al vermeld zijn er situaties waarbij de tumor zo groot is (meer dan 5 cm) dat zelfs een borstamputatie technisch moeilijk uitvoerbaar is. Er mag immers geen tumor achterblijven en anderzijds moet er nog wel voldoende huid overblijven om de wond te kunnen sluiten. In dit soort gevallen wordt voorafgaand aan de operatie chemotherapie toegediend. Zodoende wordt de tumor kleiner gemaakt en kan de operatie beter worden uitgevoerd waarbij een grotere kans dat bij een aansluitende borstamputatie al het resterend tumorweefsel volledig kan worden weggehaald.

Zoals tevens reeds vermeld zijn tumoren van 3 tot 5 cm meestal een indicatie voor een borstamputatie. Omdat volgens de huidige richtlijnen tumoren van 3 cm of meer sowieso in aanmerking komen voor chemotherapie (jonger dan 70 jaar) kan uw mamma-chirurg in overleg met de oncologisch-internist en de radiotherapeut u ook voorstellen om de chemotherapie voorafgaand aan de operatie toe te dienen. In dit geval kan de gevoeligheid van de tumor voor de chemotherapie meteen worden vastgesteld (en zo nodig bijgesteld) tijdens de behandeling en kan in veel gevallen alsnog een borstsparende operatie plaatsvinden in plaats van een amputatie. Klik hier indien u hierover meer wilt lezen inclusief MRI-foto’s van een voorbeeldsituatie uit de dagelijkse praktijk.

Terug naar boven