Kijkoperatie dikke darmkanker (laparoscopisch)

Lees eerst de andere dikke darmkanker webpagina’s:

Diagnose kanker dikke darm en Voorbereiding operatie.

Klassieke open buikoperatie (laparotomie) of Kijkoperatie in de buik (laparoscopie)

Sinds jaar en dag worden darmoperaties uitgevoerd waarbij toegang tot de buikholte wordt verkregen via een grote insnede in buikwand (klassieke "open" operatie). Sinds de intrede van de kijkoperatie voor verwijdering van de galblaas al weer meer dan 20 jaar terug worden de laatste 10 jaar ook de operaties aan de darmen in toenemende mate uitgevoerd door middel van een kijkoperatie in de buik : laparoscopie.

endosuite_laparoscopische_chirurgie


In 2011 werd in Nederland 42% van de patiënten met dikke darmkanker (colon carcinoom) laparoscopisch geopereerd en 45% van de patiënten met een endeldarmkanker (rectumcarcinoom). Laparoscopie is onderdeel geworden van de dagelijkse chirurgische praktijk, hoewel de mate van toepassing nog sterk verschilt tussen de Nederlandse ziekenhuizen.
Ondanks toenemende ervaring is niet elke patiënt geschikt voor deze vorm van minimaal invasieve chirurgie waarbij voorafgaande buikoperaties of zeer grote afwijkingen soms met doorgroei in omliggende structuren een bezwaar kunnen vormen. In dit soort situaties kan het veiliger zijn om de operatie uit te voeren door middel van een grotere insnede in de buik (open procedure).
Uw chirurg zal met u bespreken welke wijze van opereren in uw geval de grootste kans van slagen heeft. In acute situaties waarbij met name de dunne darmen fors zijn uitgezet en mogelijks een veilig zicht met de camera belemmeren kan ook gekozen worden voor een open operatie.

Omschakelen naar een open operatie

laparoscopische_chirurgie_colon

Het kan daarnaast ook voorkomen dat er tijdens een laparoscopische darmoperatie moet worden overgeschakeld naar een open operatie omwille van complicaties (bv. onmogelijkheid om de tumor veilig te verwijderen door onvoldoende veilig zicht, niet controleerbare bloeding, doorgroei in in andere organen etc.). Men spreekt in dit geval van een conversie. Een besluit tot conversie moet worden opgevat als een verstandige beslissing van uw chirurg om u niet nodeloos bloot te stellen aan vermijdbare risico’s. De medische literatuur meldt namelijk dat patienten een slechtere prognose hebben indien te lang wordt gewacht bij het nemen van de beslissing om te converteren bv: de laparoscopische ingreep verloopt niet vlot omwille van bijvoorbeeld slecht zicht of technische/chirurgische problemen.
Desalniettemin is een conversie natuurlijk een tegenvaller voor de patient.


Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat in vergelijking met de klassieke open operatie de laparoscopische dikke darmkankeroperatie leidt tot:

 • minder postoperatieve pijn
 • minder peroperatief bloedverlies
 • sneller herstel van darmfunctie en vroegere terugkeer naar een normaal dieet
 • minder wondinfecties
 • kortere ziekenhuisopname gem 2 dagen korter; door zogenaamde "versneld herstel na darmoperatieprogramma’s" wordt reeds een behoorlijke afname van de opnameduur bereikt voor zowel de laparoscopische als de open operatie
 • minder kans op een littekenbreuk
 • minder kans op verklevingen waardoor dunne darmobstructie

Als nadelen worden genoemd:

 • langere operatieduur
 • hogere operatiekosten

Tussen beide ingrepen blijkt geen verschil te worden gevonden in de kans op complicaties (bv. lekkage van de darmnaad) of overlijden ten gevolge van de operatie.

De wijze van opereren (laparoscopisch of open) is niet van invloed op de prognose voor patienten met dikke darmkanker.

Ervaring met deze laparoscopische techniek is echter wel een vereiste en daarom wordt geadviseerd dat chirurgen die zich op deze techniek toeleggen ongeveer 50 – 100 ingrepen (trainingsprogramma’s en gezamenlijk opereren) zouden moeten hebben uitgevoerd en vervolgens de ingreep frequent blijven doen.

“Open” versus Kijkoperatie (laparoscopisch)

Het type darmresectie (darmverwijdering) is bij beide ingrepen hetzelfde. Het verschil zit hem in het feit dat dat bij een kijkoperatie de ingreep via kleinere sneetjes plaatsvindt wat de cosmetiek ten goede komt. In hoeverre patienten daadwerkelijk sneller herstellen is op dit moment onderwerp van studie. Niet alle patienten komen in aanmerking voor een kijkoperatie. In onderstaande gevallen kan soms direct worden besloten dat een open operatie technisch makkelijker/ veiliger in dan een ingreep via de kijkmethode:

 • u hebt in het verleden al een of meerdere buikoperaties ondergaan (grote kans op bestaande verklevingen)
 • u bent reeds bekend met verklevingen in de buik naar aanleiding van een of meerdere ingrepen in het verleden
 • zeer grote tumoren die eventueel zelfs vastzitten aan omliggende organen/buikwand
 • u moet acuut geopereerd worden ivm een verstopping waarbij de darmen sterk zijn uitgezet (ileus)

Het nu volgend beeldverslag toont een kijkoperatie waarbij een gedeelte van de dikke en dunne darm met de bijbehorende lymfeklieren wordt weggenomen in verband met de ziekte van Crohn (goedaardige ontstekingsziekte maag-darm stelsel).

Naast een schematische weergave worden er ook enkele “live-foto’s” getoond.

Sommige foto’s op onderstaande pagina kunnen confronterend zijn.Terug naar boven