Hormoontherapie ipv operatie borstkanker

Geen operatie maar behandeling met medicijnen (hormoontherapie)

In sommige situaties kan in verband met zeer hoge leeftijd en/of ernstige gezondheidsproblemen met een sterk verhoogd operatierisico worden overwogen of een operatie niet juist meer schaadt dan baat. In dit soort situaties waarbij door hoge leeftijd of bijvoorbeeld ernstige hartklachten het operatierisico onacceptabel hoog is en waarbij bovendien de kans om te overlijden aan de borstkanker relatief klein is kan worden gekozen voor een behandeling met medicijnen.

Immers indien een tumor hormoongevoelig is kan met een anti-hormonale therapie (voorkeur aromataseremmer; zie pagina “hormoontherapie“) de ziekte vaak zeer lang onder controle worden gehouden. Dit bespaart u een operatie. Een definitieve genezing kan echter niet worden bereikt maar door voortschrijdende leeftijd en afnemende gezondheid bepalen andere risico’s veel meer uw levensverwachting dan de borstkanker.

Voordat uw specialist (soms na consult van collega-specialisten zoals cardioloog en anesthesist) hiertoe adviseert zullen vaak een aantal gesprekken met u en uw familieleden plaatsvinden om dit goed uit te leggen. Tevens moet u de eerste maanden wat vaker op het spreekuur komen om vast te stellen of de tumor goed reageert ("kleiner wordt") op de hormoontherapie. Indien de tumor namelijk niet reageert moet soms alsnog worden besloten tot een operatie.

Terug naar boven