Waarom looptraining bij etalagebenen

Claudicatio klachten / Etalagebenen

Inleiding

Van uw behandelend specialist heeft u te horen gekregen dat u last heeft van "claudicatio intermittens", ook wel genoemd "etalageziekte".

Mensen met deze klachten moeten bij het lopen van een bepaalde afstand vaak stil blijven staan omdat ze ten gevolge van een verminderde doorbloeding pijn krijgen in de benen.

Om in zo’n situatie niet op te vallen blijven ze bijvoorbeeld voor een winkeletalage staan en vandaar de naam "etalagebenen".

De oorzaak van deze klachten is gelegen in het feit dat er vernauwingen of afsluitingen zijn in de grote lichaamsslagader (aorta) of in de slagaderen van het bekken en/of de benen. Hierdoor komt er bij inspanning (lopen) te weinig zuurstofrijk bloed bij de spieren zodat er een verzuring kan ontstaan waarvan pijn het gevolg is.

Door regelmatig te lopen bent u in staat het ziekteproces te vertragen / een halt toe te roepen en uw loopafstand te verbeteren.

Hopelijk is een bypass-operatie of een dotterprocedure dan niet perse noodzakelijk. Naast wat algemene zaken gaat deze webpaginavooral over het nut van het lopen voor claudicatio-patienten en is het de bedoeling dat u voor u zelf een looptrainingsprogramma op kunt zetten.

De bloedcirculatie

Zuurstofrijk bloed gaat vanuit de longen naar het hart, waarvandaan het door de slagaderen het lichaam ingepompt wordt. Via een net van haarvaten komt het zuurstofrijk bloed in organen, weefsels en spieren waar het een belangrijke rol speelt bij het verbrandingsproces waarbij energie en warmte vrijkomen. Het inmiddels zuurstofarme bloed wordt mede door de pompfunktie van de spieren via de aderen weer teruggevoerd naar het hart. Het hart pomt het zuurstofarme bloed weer verder naar de longen waar het opnieuw van zuurstof wordt voorzien.

Het lopen

Voor claudicatio-patiënten is lopen veruit de meest efficiënte manier van bewegen. Door vooral veel en regelmatig te lopen wordt het herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd. Waarom nu juist lopen voor claudicatio-patiënten belangrijk is en niet bijvoorbeeld fietsen of zwemmen zullen we u proberen uit te leggen.

De "collateralen"

De claudicatio-patiënt ervaart pijn bij het lopen door het optreden van zuurstoftekort in de spierweefsels. De oorzaak is gelegen in het feit dat er door een vernauwing of afsluiting in de slagaderen niet genoeg zuurstofrijk bloed in de spieren kan komen waardoor er een verzuring optreedt. Door nu zeer frequent te gaan lopen wordt vaker een verzuring in de spieren opgewekt die ertoe leidt dat het lichaam naar een oplossing gaat zoeken. De vernauwingen of afsluitingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden maar het lichaam kan wel "sluiproutes" activeren ofwel "collateralen" gaan vormen. Collateralen zijn bloedvaatjes welke normaal gesproken reeds in spieren aanwezig zijn doch bij een steeds terugkerende inspanning zoals het lopen, geactiveerd worden. Zodoende kunnen de collateralen de functie van de vernauwde en verstopte slagaderen overnemen. Hoe meer u loopt des te meer collateralen ontwikkelen zich. Na verloop van een aantal weken merkt u dat de afstand die u pijnvrij kunt afleggen duidelijk toeneemt. In wezen komen er dan meer collateralen en bovendien worden deze collateralen ook groter.

Het roken

Eigenlijk moet het niet uw arts zijn die u er op attendeert dat roken slecht is voor de gezondheid en in het bijzonder voor de bloedvaten.

We hadden eerlijk gezegd gehoopt dat u al gestopt was….

Terug naar boven