Sleutelbeen breuk

Chirurgische behandeling van een Sleutelbeenbreuk (claviculafractuur)

Inleiding

Deze webpagina geeft u informatie over de behandeling van een sleutelbeenbreuk (clavicula fractuur). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

clavfractuur


De sleutelbeenbreuk

De sleutelbeenbreuk is één van de meest voorkomende botbreuken. Het is (gelukkig) bijna altijd een gemakkelijk genezende botbreuk. Er doen zich zelden complicaties voor. De behandeling is eenvoudig; enige weken rust is alles wat nodig is.

Diagnose en onderzoek

Omdat het sleutelbeen door zijn ligging zo makkelijk is te onderzoeken, kan de arts na zijn onderzoek meestal met zekerheid vaststellen of uw sleutelbeen gebroken is. Het is in principe niet nodig om een röntgenfoto te maken! Het maakt voor de niet operatieve behandeling ook niet uit hoe het bot nu precies gebroken is.

sleutelbeenbreuk_clavicula


Behandeling

De behandeling van een sleutelbeenbreuk is conservatief (= geen operatie). Rust wordt gegeven door middel van een mitella (= draagdoek).

Bij kinderen

Bij kinderen is er meestal een "greenstick"-breuk (= twijgbreuk). Het beenvlies is daarbij nog heel en alleen het bot daarbinnen is gebroken (meestal alleen geknakt). Het dragen van de mitella is maar één tot drie weken nodig. ‘s Nachts hoeft de mitella niet om. Wanneer het kind weinig of geen last meer heeft, is de mitella niet meer nodig. De functie van schouder en arm herstelt doorgaans binnen enkele weken volledig. Het is verstandig sport en gymnastiek pas 6 weken na het ongeval te hervatten.

Bij volwassenen

Rust bevordert de genezing. Door middel van een mitella is er voldoende rust voor een goede genezing. Indien er een sterk afwijkende stand bestaat, wordt dit in de loop van de eerste week meestal minder.

In het algemeen dient een mitella 3 tot 5 weken te worden gedragen. De laatste 2 weken hoeft dat niet de gehele dag meer. Tijdens douchen/baden en ‘s nachts kan de mitella worden afgedaan.

Om verstijving van de schouder te voorkomen moet u zodra het mogelijk is draaioefeningen doen met de schouder. Dat doet u door het bovenlichaam voorover te buigen, zodat de arm in de mitella vrij komt te hangen en u draaiende bewegingen kunt maken met de schouder. Bij deze oefening lijkt het alsof u in een grote pan roert, waarbij u in de loop van de tijd "de pan steeds groter maakt". Ook is het verstandig tijdens de gehele periode zo nu en dan de arm uit de mitella te doen en de elleboog even te strekken.

Algemene regel: “luister” naar de pijn. Indien u geen pijnklachten meer heeft, is de mitella niet meer nodig. Alles wat mogelijk is, zonder dat dit pijn veroorzaakt, is toegestaan.

Na 4 tot 6 weken dient de arm weer goed boven het hoofd bewogen te kunnen worden. Indien dit niet lukt is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Deze kan dan beoordelen of fysiotherapeutische hulp nodig is.

Na 6 weken is de breuk zodanig genezen, dat de meeste arbeid weer verricht kan worden.

Zware lichamelijke arbeid, waarbij de schouder veel wordt belast, zal misschien enkele weken langer moeten wachten.

Na de genezing van de breuk kan een verdikking van het bot ter plaatse van de breuk zichtbaar blijven. Ook kan de schouder wat versmald zijn, omdat het sleutelbeen door de breuk korter is geworden. Op de functie van de schouder heeft dat doorgaans nauwelijks invloed.

Eventuele operatie

Aangezien in de meeste gevallen het sleutelbeen spontaan geneest is er slechts in uitzonderingsgevallen een indicatie (= reden) voor een operatie. Een reden voor een operatie kan zijn dat een botstuk door de huid dreigt heen te gaan. Een afwijkende stand alleen is in het algemeen geen dwingende reden voor een operatie.

Echter in geval van een zeer extreme schouderversmalling, sterk afwijkende stand waarbij er geen of nauwelijks resterend botcontact bestaat tussen beide delen waarbij een toekomstig functioneren zeer waarschijnlijk nadelig beïnvloedt (modellen, violisten) of in geval er een dringende wens is tot snelle hervatting van de sportactiviteit (motorcoureurs, wielrenners e.a.) is men, gezien de goede ervaringen, eerder geneigd om een operatie te overwegen. De nadelen van een operatie (ontsierend litteken, infectiekans) wegen in het algemeen niet op tegen de voordelen (standcorrectie).

motorrace

Zeker bij beroepssporters wegen de voordelen dat hij/zij meestal weer snel aan de gang kan na een osteosynthese (botherstel-operatie met een plaatje en enkele schroeven) al snel op tegen de potentiële nadelen. (beeldverslag van de operatie)


tour_de_france_clavicula_sleutelbeenbreuk

Een sleutelbeenbreuk is een frequent voorkomend letsel bij wielrenners die ten val komen.


mode_model_clavicula

Indien men voornamelijk een herstel van de schouderomvang wenst of behoud van de cosmetiek en model van de schoudergordel (modellen) kan met behulp van een eenvoudig pennetje in geval van een enkelvoudige breuk een goed resultaat met een minimale littekenvorming worden verkregen. Het pennetje kan na enkele weken eenvoudig via een klein sneetje achter op de schouder worden verwijderd. Klik hier voor een operatieverslag met foto’s.


Nabehandeling

Tegen de pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller voldoende (bijvoorbeeld paracetamol of diclofenac). In de meeste gevallen krijgt u een controleafspraak op de polikliniek waarbij het herstel, eventueel aan de hand van een aanvullende Rontgenfoto (zeker indien is geopereerd), kan worden beoordeeld.

Niet-genezende breuk

Het kan gebeuren dat de sleutelbeenbreuk niet geneest. Bij het ontbreken van klachten hoeft dat geen consequenties te hebben. Bij klachten kan wellicht met een botgroeistimulator (laag gedoseerd ultrageluid of electromagnetische velden) alsnog genezing worden bereikt. Indien dit niet helpt, zal alsnog een operatie noodzakelijk zijn.

Terug naar boven