Longkanker: tumorstadium en prognose

Tumorclassificatie (TNM-classificatie)

Binnen de medische wereld is een uniforme classificatie opgezet waarmee men voor elke soort kanker de mate van uitbreiding kort kan weergeven: de “TNM-classificatie” opgesteld door de AJCC (American Joint Committe on Cancer). Deze classificatie bestaat voor elke tumorsoort en is specifiek voor een bepaald type kanker. Ofwel de classificatie voor longtumoren voldoet aan andere criteria dan bijvoorbeeld borstkanker of darmkanker. Deze classificatie stelt medici in staat om de karakteristieken van een bepaalde tumor bij een patient / groep patienten efficiënt te communiceren, zonder onderlinge verwarring, en resultaten van behandelingen te kunnen vergelijken met betrekking tot de kansen op terugkomst van de ziekte en overleving.

Deze TNM-classificatie is opgebouwd uit:

 • T = Tumorgrootte, de diameter of mate van ingroei (T1-4)
 • N = Node(lymfeklier), aantal/plaats van lymfeklieruitzaaiingen (N0-2)
 • M = Metastasen (uitzaaiingen) op afstand van de tumor in bv andere organen, botten etc.(M0-1)

Uitleg:

 • T1 = tumor kleiner dan 3 cm
 • T2 = tumor groter dan 3 cm en verder dan 2 cm verwijderd van de splitsing (ofwel: carina) van de trachea (luchtpijp) in een linker en rechter hoofdbronchus (luchtwegtak)
 • T3 = elke tumor minder dan 2 cm van de carina gelegen óf ingroei in borstkaswand, middenrif, hartzakje of longvlies thv mediastinum (ruimte tussen longen in)
 • T4 = tumor die ingroeit in mediastinum, hartspier, grote bloedvaten, slokdarm, wervels, carina of vocht met tumorcellen in de borstholte
 • N0 = geen lymfeklieruitzaaiing
 • N1 = uitzaaiingen in de dichtstbijzijnde lymfeklieren (lichtblauw op bovenstaande afbeelding)
 • N2 : uitzaaiingen in verder gelegen lymfeklieren (rood op bovenstaande afbeelding)
 • N3 : uitzaaingen in klieren aan de andere zijde of buiten de long gelegen (zie ook bovenstaande afbeelding (rood))
 • M0 = geen uitzaaiingen elders in het lichaam
 • M1 = uitzaaiingen elders (bv hersenen)

Er zijn dus heel veel verschillende combinaties van T,N en M mogelijk die allemaal verschillende mate van uitbreiding aangeven van bijvoorbeeld longkankers bij verschillende patiënten.

De verschillende combinaties TNM worden vervolgens gegroepeerd in vier stadia; I t/m IV.

Prognose van Niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

TNM classificatie longkanker Stadium Behandeling % Overleving na 5 jaar
T1 of T2 mits N0 en M0

Tumor beperkt tot 1 long en kleiner dan 3 cm
Ia / Ib Operatie of specifiek gerichte radiotherapie 47%
T1 of T2 en N1 en M0

Zoals hierboven doch met lymfeklieruitzaaiingen nabij
IIa Operatie 26%
T3 en N0 en M0

Grotere longtumor met enige doorgroei buiten de long doch zonder lymfeklieruitzaaiingen
IIb Operatie  
T3 zodra N1 en M0 of
T1 of T2 zodra N2 en M0

Zoals hierboven doch met lymfeklieruitzaaiingen /
Longtumor met uitzaaiingen rond de trachea
IIIa Chemotherapie gevolgd door radiotherapie of operatie 8%
T1-T4 zodra N3 en M0 of
T4 en N1-2 en M0

Longkanker met uitzaaiingen in lymfeklieren op afstand bv. in andere long /
Longkanker die doorgroeit in andere organen en tevens lymfeklieruitzaaiingen
IIIb Chemotherapie gevolgd door radiotherapie  
Alle T1-4 en N1-3 zodra M1

Longkanker met uitzaaiingen op afstand buiten de borstholte; bv. hersenen
IV Chemotherapie 2%

* bron: www.cancer.org; getoonde overlevingspercentages zijn slechts gemiddelden en kunnen hoger of lager uitvallen per individuele patient.

Terug naar boven