Aanvullende chirurgische behandelingen uitzaaiingen lever

Inleiding

Soms kunnen de uitzaaiingen niet allemaal operatief worden verwijderd. Voor informatie over dit soort operaties verwijzen wij u naar de pagina Leveroperatie.

Deze folder geeft u algemene informatie over de aanvullende chirurgische behandeling van uitzaaiingen in de lever afkomstig van tumoren die elders in het lichaam zijn ontstaan: levermetastasen.
Voor dat u verder gaat is het verstandig om eerst de pagina Leveroperatie Algemeen te lezen.
Als u deze pagina’s reeds doorleest voorafgaand aan het bezoek aan de chirurg zijn vele vragen reeds beantwoord en hebt u meer profijt van de aanvullende informatie van uw chirurg.
Alhoewel de procedure in principe op standaardwijze wordt uitgevoerd is het goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De beschreven operatieve behandeling kan, in het geval u voor operatie in aanmerking komt, soms in uw geval afwijken van de informatie in deze brochure.

RFA (radio frequentie ablatie)(“magnetron-behandeling”)

RFA is een techniek waarbij het weefsel door middel van hoogfrequente radiogolven kan worden verhit tot ruim 80 graden Celsius waardoor het afsterft. De techniek is vergelijkbaar met de warmte die wordt opgewekt in de magnetron en daarom wordt dit in de volksmond ook wel eens de “magnetron-behandeling” genoemd.

RadioFrequentie Ablatie (RFA) kan als als enige behandeling worden toegepast of in combinatie met leverchirurgie. De resultaten van RFA voor de behandeling van hele kleine uitzaaiingen is vergelijkbaar met de resultaten van chirurgische verwijdering.

rfa naalden

Onder controle-beeld van een ECHO– of CT-beeld wordt een lange naald in de lever geprikt tot in de metastase. Vervolgens wordt de uitzaaiing kapot gekookt door de warmte-energie die door de tip van het apparaat wordt opgewekt. De naald kan tijdens een open buikoperatie worden gebruikt of gewoon dwars door de gesloten buikwand (percutaan). Alhoewel de techniek eenvoudig lijkt toe te passen, kunnen er toch soms gevaarlijke complicaties zoals een bloeding of een abces (holte met etter) in het leverweefsel optreden en in zeldzame gevallen kunnen deze complicaties zelfs een dodelijke afloop hebben (minder dan 2%).


rfa effect

De therapie is vooral effectief bij kleinere afwijkingen tot maximaal 5 cm. Bij grotere afwijkingen kan worden gekozen voor een herhaalde behandeling vanuit meerdere insteekplaatsen. Bij grotere afwijkingen is de terugkeerkans veel groter in vergelijking met kleine afwijkingen minder dan 3 cm. Gemiddelde genomen komt bij ruim de helft van de patiënten na verloop van een jaar de ziekte al weer terug waarbij moet worden onderzocht of de behandeling kan worden herhaald. Naast de ernst van terugkomst bepalen uiteraard de conditie van de patiënt en de afwezigheid van uitzaaiingen elders de beslissing of er opnieuw kan/moet worden behandeld.


Aangezien slechts 20% van de patiënten met levermetastasen vanuit maag/darmkanker in aanmerking komt voor chirurgische therapie kan deze behandeling een goed alternatief bieden voor een relatief grote groep patiënten. Het is tot op dit moment echter nog steeds onduidelijk of hierdoor de uiteindelijke prognose beter is in vergelijking met een chemotherapeutische behandeling.

De Nederlandse richtlijn voor de behandeling van patiënten met levermetastasen vanuit maag/darmkanker adviseert deze behandeling alleen uit te voeren in gespecialiseerde centra en dan bij voorkeur in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek zodat de toegevoegde waarde van deze behandeling beter kan worden bepaald en onnodige behandeling kan worden vermeden.

Lasertherapie

Bij lasertherapie wordt door middel van het toepassen van laserstralen in de metastase het tumorweefsel verhit waardoor deze wordt vernietigd. De laserstraal wordt via een glasvezelkabel aangesloten op een speciale staaf die onder controle van Echo in de metastase wordt geprikt. De hoeveelheid weefsel welke wordt vernietigd is afhankelijk van de sterkte van de laserstraal en de tijdsduur van de behandeling en het type weefsel. Ook met deze techniek kunnen soms complicaties optreden net zoals bij RFA. Alhoewel er geen grote studies zijn verricht waarbij deze behandeling is vergeleken met RFA worden relatief goede en vergelijkbare resultaten geclaimd (meer dan 90% komt niet terug in de gedurende het eerste half jaar) door diverse onderzoekers/artsen.

Geïsoleerde perfusie met chemotherapie

Bij deze veelal nog experimentele behandeling wordt de bloedsomloop om de lever heen geleid met plastic slangen. Vervolgens wordt de lever gespoeld met een infuus met chemotherapie. Resultaten van deze behandeling zijn spaarzaam. Deze tecniek wordt in Nederland alleen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden uitgevoerd. Er wordt op dit moment gerapporteerd dat metastasen minimaal een half jaar kunnen worden afgeremd in groei.

Selectieve embolisatie

Bij deze techniek worden via de poortader kleine propjes in de aanvoerende bloedvaten van de levermetastase gebracht met als doel de metastase door bloedtekort te laten afsterven. Hierdoor zal het gezonde deel van de lever kunnen uitgroeien. Patienten die in eerste instantie niet in aanmerking komen voor een operatie doordat er te weinig gezond leverweefsel aanwezig is, kunnen na deze procedure soms alsnog in aanmerking komen voor een operatie.

Surgipoort dankt collega dr. A.M. Rijken, chirurg uit het Amphia Ziekenhuis te Breda voor zijn bijdrage aan het samenstellen van deze pagina.

Terug naar boven