Chemotherapie en prognose na operatie alvleesklierkanker

Wat is de prognose

Helaas komt slechts ± 10-20% in aanmerking voor een operatie omdat de ziekte meestal reeds in een vergevorderd stadium is ten tijde van de diagnose. Ook voor patienten waarbij de tumor is verwijderd is de prognose helaas niet rooskleurig: de gemiddelde overleving na een operatie bedraagt slechts 10-18 maanden en na 5 jaar is nog maar 20-25% in leven. Desalniettemin is een operatie de enige kans op overleving.

Wat is de rol van aanvullende chemotherapie

Al jaren worden diverse onderzoeken verricht om met behulp van aanvullende chemotherapie en/of bestraling de prognose te verbeteren. In grote Europese studies werd een verbetering van de prognose behaald indien na de operatie 5-FU (chemotherapie) of gemcitabine (chemotherapie) werd toegediend. Met beide medicijnen kan de periode dat de ziekte wegblijft na de operatie enige maanden of langer worden verlengd (ziektevrije overleving). Gemcitabine heeft daarbij de voorkeur omwille van iets minder bijwerkingen.
Op de lange termijn wordt echter geen verbetering van de levensduur bereikt.

Bron:

  • Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al. A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med 2004 (ESPAC-1)
  • Oettle H, Post S, Neuhaus P, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2007,297(3),267-277.
  • Neoptolemos JP, Stocken, DD, Bassi C et al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial. JAMA 2010 (ESPAC-3)
  • Richtlijn Pancreascarcinoom 2011 versie 2.0 ; www.oncoline.nl

Terug naar boven