Chemotherapie en prognose na operatie alvleesklierkanker

Wat is de prognose

Helaas komt slechts ± 10-20% in aanmerking voor een operatie omdat de ziekte meestal reeds in een vergevorderd stadium is ten tijde van de diagnose. Een operatie is alleen mogelijk bij chirurgisch verwijderbare alvleesklierkanker (resectable of borderline resectabele ziekte).
Ook voor patienten waarbij de tumor is verwijderd is de prognose helaas niet rooskleurig: de gemiddelde overleving na een operatie bedraagt slechts 10-18 maanden en na 5 jaar is nog maar 20-25% in leven.

Wat is de rol van aanvullende chemotherapie

Er is de laatste jaren veel interesse in de behandeling met chemotherapie in combinatie met bestraling voorafgaand aan een operatie. De gedachte hierbij is drievoudig:

  • verkleinen van de tumor zodat de kans op een radicale/complete verwijdering wordt vergroot
  • nog betere selectie van patiënten die deze zware operatie aan zouden kunnen
  • patiënten waarbij de ziekte zeer snel door blijft groeien ondanks deze voorbehandeling hebben weinig baat bij deze zware operatie

In Nederland is recent onderzoek gedaan naar de waarde van chemotherapie (gemcitabine) en bestraling voorafgaand aan de operatie (PREOPANC-1 studie) werd vergeleken met alleen chemotherapie (gemcitabine) na de operatie. De resultaten hiervan zijn nog niet gepubliceerd maar worden in 2020 verwacht. Inmiddels is ook al weer een nieuwe studie gestart (PREOPANC-2) waarbij dezelfde chemotherapie en bestraling voorafgaand aan de operatie wordt vergeleken met een ander chemotherapie-schema (FOLFIRINOX) -zonder bestraling – voorafgaand aan de operatie. De resultaten hiervan worden verwacht medio 2022.

In het geval van plaatselijk doorgegroeIde alvleesklierkanker (locally advanced pancreascarcinoom), zijn er meerdere studies die FOLFIRINOX geven -eventueel gevolgd door een vorm van bestraling – waarbij er alsnog een operatie kan worden verricht in 10-25% van de gevallen. Aanvullende onderzoeken zijn nodig.

Bron:


Surgipoort dankt dr. M. Suker, chirurg in opleiding in het Amphia ziekenhuis Breda voor zijn medebeoordeling en adviezen bij het opstellen van deze webpagina.

Terug naar boven