Looptraining en adviezen etalagebenen

De looptraining

Zoals op de voorgaande pagina uitgelegd is het voor de ontwikkeling van collateralen belangrijk dat er veel en regelmatig gelopen wordt in een aardig tempo. Dus niet schuifelen of drentelen maar lopen in een wandeltempo zonder onderbrekingen.

De meeste claudicatio-patiënten hebben een pijnvrije loopafstand van circa 40 tot 250 meter (of meer). Men moet er van uitgaan dat deze afstand na afloop van de training die circa 8 weken duurt toch aanmerkelijk is toegenomen. Daarbij moet gedacht worden in termen van vele honderden meters tot enkele kilometers pijnvrij lopen.Een dergelijke toename van de loopafstand moet voor de meeste patiënten voldoende zijn om “uit de voeten te kunnen”.

Uw loopafstand

De afstand die u pijnvrij kunt lopen bedraagt bijvoorbeeld 100 meter. Daarna krijgt u toenemend kramp in het been wat u uiteindelijk noodzaakt te stoppen na bijvoorbeeld 140 meter. Uw "loopafstand" bedraagt het gemiddelde van deze twee: 120 meter.

De looproute

Uitgaande van uw berekende loopafstand moet u zelf uw looproute, of zoals u wilt uw trainingsparcours uitstippelen. Richt uw parcours zo in dat u de berekende “loopafstand” driemaal af kunt leggen voordat u weer op het uitgangspunt terug bent. Als parcours kunt u vanuit uw woning een aantal straten of bijvoorbeeld in een park lopen waarbij aanwezige objecten zoals gebouwen en/of stoplichten gebruikt kunnen worden ter afbakening van de drie deeltrajecten. Soms kan het verstandig zijn uw trainingsparcours uit te laten zetten door iemand die géén claudicatioklachten heeft.

Rust is belangrijk

Hoewel het in wezen om de inspanning van het lopen gaat is rust ook heel voornaam. Na iedere "loopafstand" moet u één of enkele minuten tot rust komen. Deze tijd is voor iedereen anders. Tijdens het rusten verdwijnen de pijnklachten doordat er weer voldoende zuurstofrijk bloed naar de spieren kan stromen. Het is verstandig om staande te rusten. Probeer ook bij het uitzetten van het parcours hier rekening mee te houden en kijk of er genoeg beschutte rustplekken zijn.

Uw tempo

U zult merken dat hoe sneller u loopt des te eerder de pijnklachten ontstaan. Dit is logisch omdat bij een hoger tempo het tijdstip eerder bereikt zal zijn waarop de zuurstofvoorziening in de benen tekort zal gaan schieten. Volgens fysiotherapeuten ligt een normaal looptempo op ongeveer 5 km. per uur. Omgerekend wil dat zeggen dat in 10 minuten een afstand van ruim 800 meter afgelegd zou moeten zijn!

Te verwachten valt dat u in een lager tempo zult beginnen. Naarmate echter uw "loopafstand" door de oefeningen gaat toenemen kunt u ook uw tempo opvoeren.

Loopschema

Het uitgangspunt van de looptraining is dat u driemaal per dag loopt en dat u telkens driemaal uw "loopafstand" aflegt. In totaal loopt u dus 9x uw "loopafstand" per etmaal.

Mocht u een keer niet in de gelegenheid zijn om driemaal achter elkaar uw "loopafstand" af te leggen dan hoeft dit geen probleem te zijn als u zich er maar aan houdt dat in ieder geval per etmaal in het totaal 9x de "loopafstand" wordt afgelegd. Na 7 trainingsdagen heeft u 63x de "loopafstand" afgelegd. Vaak is de pijn bij het einde van de "loopafstand" minder hevig of zelfs niet meer merkbaar. Het wordt dan ook tijd een nieuwe, langere loopafstand te bepalen en derhalve ook een nieuw trainingsparcours uit te zetten. Dit herhaalt zich iedere week. U merkt het al: zo gaat u iedere week vooruit!

Het zal u duidelijk zijn dat naarmate de gelopen afstand toeneemt, u ook meer tijd kwijt bent aan de looptraining. Desalniettemin zijn er uit de literatuur vele voorbeelden bekend van patiënten die door een goed uitgevoerde looptraining hun handicap volledig overwonnen hebben. Zeven van de tien patiënten met "etalagebenen" kunnen door middel van looptraining een operatieve ingreep of een dotterprocedure voorkomen.

Na verloop van tijd zult u merken dat er geen verbetering meer optreedt in de inmiddels fors toegenomen loopafstand. Dit is niet direct een reden om te stoppen maar om de bereikte, maximale afstand te behouden door te blijven oefenen.

Nog wat tips

Bij het uitzetten van een trainingsparcours is het vaak moeilijk om afstanden te schatten. Als hulpmiddel kunt u aanhouden dat, bij een gemiddelde paslengte van een volwassene, 120 passen ongeveer overeenkomen met 100 meter. Zorg voor makkelijke kleding die ook bescherming biedt tegen koude en wind. Dit laatste vooral om afkoeling te voorkomen tijdens uw rustpauze. Draag bovendien makkelijk zittende schoenen.De looptraining vergt enig "afzien" maar u moet ook niet overdrijven door steevast door de pijn heen te willen lopen.De pijn wordt overigens niet veroorzaakt door een spierscheuring of iets dergelijks als u dat mocht denken.

Een hulpmiddel bij de looptraining is wellicht een "pedometer", deze registreert het aantal stappen en de afstand die wordt afgelegd. Pedometers zijn in verschillende prijsklassen (vanaf 15 euro) verkrijgbaar. Sommige mensen lopen graag met een wandelstok en uiteraard is hiertegen geen enkel bezwaar. Denk ook eens aan uw gewicht als u wat zwaarlijvig bent. Wat kilo’s minder maakt de uitvoering en ook het uiteindelijk resultaat van de looptraining nog beter. Wellicht valt een afspraak bij een diëtiste te overwegen. Het uiteindelijk resultaat kunt u verwachten na gemiddeld 8 weken intensieve looptraining. Mocht u echter het idee hebben dat er absoluut geen verbetering optreedt, overleg dan met uw arts. Als er bovendien een verslechtering optreedt waarbij u door de gebrekkige doorbloeding van de benen pijn in rust of nachtelijke pijnen in de voeten ervaart, is het verstandig uw bestaande afspraak te vervroegen. Overigens kunnen niet alle patiënten zomaar beginnen met looptraining. Bij diegene met een zeer slechte algemene conditie is het vaak onverantwoord.

Terug naar boven