Diagnose maagzweer /kanker

Chirurgische behandeling van Maagkanker / Maagzweer

Inleiding

Deze webpagina geeft u algemene informatie over de chirurgische behandeling van maagkanker / een maagzweer. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Aangezien het diagnostische traject overeenkomsten vertoont en een maagkanker meestal wordt ontdekt naar aanleiding van een kijkonderzoek in de maag bij het aanvankelijk vermoeden van een maagzweer, alsmede het gegeven dat veel facetten van de operatieve behandeling overeenkomen worden beide aandoeningen hier besproken. Waar nodig wordt het onderscheid aangegeven.

maag anatomie

Ligging en functie van de maag

De maag ligt boven in de buik (zie figuur). Na het doorslikken komt het voedsel via de slokdarm in de maag. In lege toestand is de maag een “slappe zak” die fors kan uitrekken. Het voedsel wordt hier enige tijd bewaard en er wordt een eerste begin gemaakt met de voedselvertering. Hierbij wordt het bewerkt met oa. maagzuur.
De maag geeft zijn inhoud vervolgens via een sluitspier (de pylorus) in telkens kleine porties door aan de twaalfvingerige darm (het duodenum), waarna het wordt doorgestuwd naar de dunne en vervolgens dikke darm.


Diagnose en onderzoek

Sinds de beschikbaarheid van medicijnen voor de behandeling van maagzweren zijn operaties voor maagzweren bijna nooit meer nodig, tenzij er sprake is van een complicatie (forse maagbloeding welke middels kijkonderzoek van de maag niet te stelpen is) of een maagzweer welke niet/onvoldoende reageert op medicamenteuze therapie. Daarnaast zijn er echter ook aandoeningen, die het best behandeld kunnen worden met een maagoperatie. Dat kunnen goedaardige, maar ook kwaadaardige aandoeningen zijn.

endoscoop

Om tot een maagoperatie te besluiten moeten eerst de nodige onderzoeken plaatsvinden. Het doel van deze onderzoeken is om te weten te komen waar de aandoening precies zit, wat de aard en de eventuele uitbreiding is. Zo zal er meestal een gastroscopie (= kijkonderzoek van de maag) worden verricht. Hierbij wordt met een endoscoop (flexibel slangvormig instrument) in uw maag gekeken.


maagkanker

Op deze wijze kan een weefselbiopt van een afwijking worden afgenomen voor microscopisch onderzoek.
Soms wordt er een röntgenfoto met contrast (maagfoto) van de maag gemaakt. Indien er sprake is van maagkanker wordt een echografie en/of CT-scan van de buik gemaakt om de uitgebreidheid van de tumor ten opzichte van omliggende organen te onderzoeken alsook de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen (= metastasen) bijvoorbeeld in de lever.

Copyright Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved. Met permissie 2014


ctscan bovenbuik

Op de figuur links het beeld van opname met een CT-scan waarbij dwars-doorsnede-opnames van het lichaam worden gemaakt (“plakjes” waarbij je als het ware van onderaf tegen het lichaam kijkt: Links op de foto is Rechts in de patient).

Op deze foto (CT-scan) ziet u een dwars-doorsnede door de bovenbuik: aan de rugzijde (onder op de foto) een wervel met aan weerszijden de nieren en voor de wervel de aorta (grote buikslagader)(witte bol).

De maag is in dit geval fors uitgezet en gevuld met voedselresten die niet verder kunnen omdat een tumor (T) thv de maaguitgang de doorgang belemmerd.


Daarnaast zal er nog meer onderzoek nodig zijn (longfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek) om te kijken hoe uw algemene conditie is, of u redelijkerwijs veilig de operatie kunt doorstaan. Afhankelijk van uw voorgeschiedenis/leeftijd zullen andere specialisten, waar u meestal al bekend bent, wordt geconsulteerd met de vraag of voorafgaand aan de ingreep nog extra maatregelen nodig zijn voordat u de ingreep onder narcose ondergaat.

N.B.: Bij een noodzakelijke spoedoperatie is er meestal geen tijd meer voor nader onderzoek of wordt het onderzoek tot het hoogst noodzakelijke beperkt in verband met tijdgebrek.

Klik hier voor een beeldverslag van een maagoperatie (maagkanker).

Terug naar boven