Terugkomst na eerdere behandeling endeldarmkanker

Plaatselijke terukomst van endeldarmkanker (locaal recidief rectumcarcinoom) na eerdere verwijdering

Na een periode zonder klachten en zonder aanwijzingen voor terugkomst (recidief) van het eerder verwijderde rectumcarcinoom kan het soms helaas toch zo zijn dat de ziekte op de geopereerde plaats, i.e. in het bekken, en/of op andere plaatsen in het lichaam (uitzaaiingen op afstand) terugkomt.

Wat voor onderzoeken kunnen er worden gedaan?

Zoals u ook op de pagina Diagnose kanker dikke darm heeft kunnen lezen worden ook in geval van een vermoeden van endeldarmkanker naast het opnemen van uw klachtenpatroon (anamnese) en lichamelijk onderzoek (inclusief handmatig inwendig onderzoek (rectaal toucher) de navolgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Coloscopie (kijkonderzoek dikke darm) inclusief weefselbiopt: via het stoma indien de anus bij de operatie reeds is verwijderd ("Rectum-amputatie")
  • Altijd een MRI-scan van het onderste deel van het bekken (zogenaamde kleine bekken): door littekenweefsel kan dit onderzoek soms lastig te beoordelen zijn: zie onderstaand PET-CT scan

Ter uitsluiting van uitzaaiingen elders worden onderstaande onderzoeken verricht:

  • CT-scan van de buik (inclusief lever) en borstholte (thorax)
  • Bovengenoemde CT scan eventueel in combinatie met een PET-scan: PET-CT scan. Met dit onderzoek kan ter hoogte van het kleine bekken soms beter onderscheid worden gemaakt tussen littekenweefsel en terugkomst van de endeldarmkanker. Terugkomst in het kleine bekken op meerdere plaatsen (mulitfocaliteit) en uitzaaiingen elders in het lichaam kunnen zo nog beter worden onderscheiden.

Behandeling

Voordat een eventuele operatie wordt overwogen moeten eerst diverse onderzoeken worden verricht om te kijken of er zich elders in uw lichaam niet reeds uitzaaiingen hebben voorgedaan. Indien er naast het rectumcarcinoom ook reeds uitzaaiingen elders worden vastgesteld is de behandeling sterk afhankelijk van:

  • de mate van klachten die u ondervindt (bemoeilijkte stoelgang, pijnklachten)
  • de plaat(sen) (alsmede de grootte en aantal) waar zich uitzaaiingen bevinden
  • uw algehele conditie op dat moment
  • uw wensen met betrekking tot verdere behandeling

Voor iedere patient wordt een geïndividualiseerd behandelplan gemaakt na overleg tussen uw oncologisch chirurg, de radiotherapeut en de internist-oncoloog. Deze behandeling kan een uiteenlopende mix van radiotherapie, chemotherapie en eventuele operatie inhouden. Helaas is er in de meeste gevallen waarbij uitzaaiingen elders worden aangetoond geen mogelijkheid om u definitief te genezen.

Indien geen aanwijzingen bestaan voor uitzaaiingen elders in het lichaam zal de behandeling sterk afhangen van de uitslagen van de onderzoeken zoals boven vermeld en kan voor ieder weer anders uitvallen. In principe zal een uiterste poging worden gedaan om u opnieuw van de ziekte te verlossen waarbij u moet denken aan combinaties van chemo/radiotherapie in combinatie met uitgebreide operatie(s) en gelijktijdige bestraling tijdens de operatie (IORT = Intra-Operatieve RadioTherapie). Aangezien dit speciale chirurgische expertise vereist zult u meestal worden verwezen naar een centrum-ziekenhuis waar chirurgen werkzaam zijn die zich op deze compleze behandeling hebben toegelegd.

Bij het opstellen van deze webpagina’s over de diagnostiek en behandeling van dikke darmkanker werd gebruik gemaakt van de richtlijn "Colo-rectaal carcinoom 2014"
Voor het gebruik van foto’s van patiënten werd toestemming verkregen. Voor het gebruik van beeldmateriaal van andere websites werd toestemming aangevraagd/verkregen.

Surgipoort dankt prof.dr.H.J.T. Rutten, oncologisch chirurg in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven en als hoogleraar Oncologische chirurgie verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum, voor het redactioneel commentaar en aanvullingen bij het opstellen van deze webpagina.

Terug naar boven