Cosmetisch borstsparend

Cosmetisch borstsparende operatie

Oncoplastische chirurgie: Mooier resultaat van borstsparende operatie

adhesie_mammasparend1

adhesie_mammasparend2


Na een borstsparende operatie kan het cosmetisch resultaat soms toch nog teleurstellend zijn. Veel vrouwen zijn, begrijpelijk, niet geïnteresseerd in het cosmetisch resultaat op het moment dat ze te horen krijgen dat ze borstkanker hebben en geopereerd moeten worden. Toch speelt het een belangrijke rol in het algeheel welbevinden op de langere termijn als de behandeling al weer lang achter de rug is. Bij door u als storend ervaren vormveranderingen kan uw mamma-chirurg (“borstkanker-chirurg”) in samenwerking met een plastisch reconstructief chirurg met u onderzoeken of en hoe correctie kan plaatsvinden.

Bovenstaande foto’s tonen het resultaat van een borstsparende operatie en bestraling nu ruim 10 jaar na dato. Indertijd was het uitvoeren van een aanvullende chirurgische techniek om de contour van de borst te herstellen tegelijkertijd met de verwijdering van de borstkanker (nog) niet gebruikelijk. Alhoewel aanvankelijk de indeuking nog kan meevallen kan mede door effecten van de aanvullende bestraling soms een cosmetisch zeer matig resultaat ontstaan. De huid verkleeft met de onderliggende borstspier en de tepel kan vervormen en opzij gaan staan.

Een van de nieuwere trends is het direct uitvoeren van een oncoplastische verschuivingsplastiek tijdens de borstsparende ingreep. Hierbij wordt niet alleen de borstkanker ruim verwijderd maar gecombineerd met plastisch chirurgische techniek om de vorm van de borst zoveel mogelijk te herstellen.

Doordat er meer klierweefsel tijdens de operatie moet worden los gemaakt kan de borst na een operatie harder aanvoelen en duurt het genezingsproces in de borst wat langer waarbij er mogelijks een iets hogere kans op ontsteking bestaat.

oncoplastische_chirurgie

Nadat het tumorweefsel ruim is verwijderd (rode gebied op figuur links) maakt de mamma-chirurg het aangrenzend klierweefsel onder huid verder los. De randen van het klierweefsel kunnen zodoende naar elkaar toe worden geschoven (groene pijlen) en aan elkaar vastgehecht. Op deze manier kan een indeuking in de borst in veel gevallen (zo veel mogelijk) worden voorkomen.

Doordat er meer klierweefsel tijdens de operatie moet worden los gemaakt kan de borst na een operatie harder aanvoelen en duurt het genezingsproces in de borst wat langer waarbij er mogelijks een iets hogere kans op ontsteking bestaat.


oncoplastics_level1b

Op bijgaande figuur ziet u het basisprincipe voor een eenvoudige verschuivingstechniek: de klier wordt onderhuids en ter hoogte van de onderliggende borstpier voorzicht extra losgemaakt. Op deze wijze kunnen de randen naar elkaar toe worden geschoven en vastgehecht.


Clough_LBQ_ tepeltranspositie

Soms is het nodig de tepel rondom los te maken om deze weer centraal te plaatsen.


oncoplastisch_periareolair

De littekens kunnen groter uitvallen maar vervagen veelal in de loop van de tijd zeker indien geplaatst rondom het tepelhof (blauwe pijlen op de foto) of in de plooi onder borst.


Oncoplastiek

Op de foto links ziet u een resultaat na operatie. De groene pijlen duiden op de richting van waaruit het borstklierweefsel is verschoven na verwijdering van de kwaadaardige tumor. U merkt tevens op dat door deze methode als bijkomend effect een hangende borst enigszins wordt gelift (opgetrokken).


Oncoplastiek

Op de foto links ziet u een resultaat na operatie gevolgd door bestraling (bruine verkleuring geeft gebied van bestraling aan). Bestraling heeft een nadelig cosmetisch effect op de borst na een borstsparende behandeling. Bij deze patiënte valt het echter mee mede omwille van de verschuivingsplastiek waardoor de indeuking die ontstaat na verwijdering van de tumor voldoende is opgevuld. Het litteken, in dit geval niet precies ter hoogte van het tepelhof, is op dit moment nog geaccentueerd door de recente bestraling maar zal in de loop de tijd vervagen.


Oncoplastiek Oncoplastiek


Bovenstaande foto’s tonen het vroegtijdig resultaat bij een patiënte bij wie een grote borsttumor na verkleining door preoperatieve chemotherapie borstsparend kon worden behandeld inclusief een volledig okselkliertoilet (verwijdering alle okselklieren). Het cosmetisch resultaat kon ook hier worden bereikt door middel van een oncoplastische verschuivingstechniek.

clough_6 h_ reductie_ wise_b


Bij een grote cupmaat en hangende borst kan de operatie gecombineerd worden met een gelijktijdige verkleiningsoperatie en liften (omhoog halen) van de borst. Dit soort uitgebreidere ingrepen worden verricht in samenwerking met een plastisch-reconstructief chirurg.

Oncoplastisch_reductie1

Op bijgaande foto’s een voorbeeld van deze operatietechniek via de onderzijde met het zgn. “ankervormige litteken”. Als men goed kijkt ziet men een lichtbruin rechthoekig vlak op de gehele borst als teken van een recente bestraling. De borst is door deze techniek als het ware een beetje “gelift”. Indien gewenst kan de andere gezonde borst ook worden gelift. Aangezien de bestraalde borst in de loop van de tijd weer enigszins kan zakken is het wellicht zinvol om enkele maanden / een jaartje te wachten met deze ingreep.


Oncoplastisch_mammareductie2


adhesie_mamma_2627

Verwijdering van borstkanker uit het midden-onder gedeelte van de borst geeft vaak lelijke vervormingen die door bestraling nog worden verergerd.

Op deze foto een patiente waarbij een borstamputatie links in het verleden; jaren later werd zij borstsparend behandeld voor een nieuwe borstkanker aan de andere kant wat op zich zelden voorkomt. Het resultaat in combinatie met bestraling ZONDER toepassing ven een adequate verschuivingstechniek is teleurstellend waarbij de huid is verkleefd op de borstspier en de tepel naar beneden wijst (zie pijlen).


In de loop der jaren zijn diverse technieken ontwikkeld afhankelijk van de plaats waar de borstkanker zich in de borst bevindt:

Als voorbeeld een techniek voor het midden-onder gedeelte:

oncoplast_clough_moq2

Door middel van een verschuivingsplastiek lukt het vaak om deze indeuking (deels) te voorkomen. Op onderstaande foto’s voorbeeld van een techniek die werd ontwikkeld in het Paris Breast Center. De rode lijn geeft de extra incisie aan (dus extra litteken) in de plooi onder borst om het resterend klierweefsel te kunnen verschuiven (groene pijl) om de holte op te vullen (59 jr.; operatie in NL zkh 2013). De huid rond het tepelhof wordt ook ingesneden om de tepel weer centraal te plaatsen.


clough_moq


Onderstaande foto’s een voorbeeld van een techniek voor het midden-boven gedeelte: het decolleté

oncoplast_091911bb_comp

Links een voorbeeld van een vrouw (40 jr; operatie in NL zkh 2014) die borstkanker had in het decolleté-gedeelte van de rechter borst. Aangezien zij reeds vóór de operatie voldeed aan de criteria op basis waarvan men in aanmerking komt voor chemotherapie is zij eerst hier mee behandeld (neo-adjuvante chemotherapie).
Nadien was de tumor dermate geslonken dat bij haar veilig een borstsparende operatie kon worden uitgevoerd.
Het gedeelte van de borst wat met rood is omcirkeld werd weggehaald door de oncologisch chirurg (bij benadering aangegeven). De plastisch chirurg, die mee opereert, gebruikte vervolgens een variant van de techniek die ook gebruikt wordt bij borstverkleining en borstlifting waarbij in dit geval het overtollige borstklierdeel aan de onderzijde van de borst kon worden gebruikt om in het ontstane "gat" te verschuiven/draaien (blauwe pijl).


oncoplast_091922b_comp

Zijaanzicht: Situatie ruim 3 weken na de operatie met nog niet volledig genezen littekens (nog voor bestraling). Te zijner tijd komt zij in aanmerking voor een borstlifting/verkleining aan de andere kant om de symmetrie te herstellen. Aangezien de geopereerde borst na bestraling nog iets van vorm en positie kan veranderen wordt meestal enkele maanden gewacht met de operatie aan de andere zijde. Deze ingreep wordt ook normaal vergoed door de ziektekostenverzekeraar aangezien het hier een complete behandeling betreft in het kader van borstkanker.


Terug naar boven