FAQ / Vragen

Veelgestelde vragen

Moet ik taxivervoer zelf betalen?

Per 1 juni 2004 werd de regeling ziekenvervoer ziekenfondswet aanzienlijk aangepast door het Ministerie van VWS. Alleen verzekerden die behoren tot de categorie hemo(nier)dialyse, oncologiepatënten die radiotherapie/chemotherapie krijgen, visueel gehandicapten en rolstoelafhankelijken komen mogelijk voor een vergoeding voor vervoer in aanmerking.

Mogelijk komt voor de 2 laatstgenoemde categorieën een verandering:

"Het zittend ziekenvervoer voor blinden, zeer slechtzienden en mensen die zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen, kan via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, via de gemeenten) worden aangeboden. Zij kunnen dan voor zowel vervoer naar participatie- als zorgdoeleinden terecht bij één loket. Het vervoer van dialyse-, radiotherapie- en chemotherapiepatiënten blijft onderdeel van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de hardheidsclausule kan binnen de Zvw gehandhaafd blijven voor mensen die voor een langdurige behandeling en een grote afstand een omvangrijke vervoersvraag hebben."

Dit adviseert Zorginstituut Nederland op 4 april 2014 in het "Advies zittend ziekenvervoer" aan minister Schippers van VWS.

Wat moet ik meenemen als ik naar het spreekuur kom?

Indien van toepassing:

  • uw verwijsbrief van de huisarts
  • een duidelijk en volledig overzicht van uw actuele medicijngebruik
  • eventuele speciale verwijsbrieven (bijvoorbeeld Bevolkingsonderzoek Borstkanker)
  • verslag van behandeling van bijvoorbeeld uw fysiotherapeut
  • bij second opinion: uitslagen van onderzoeken en correspondentie van het andere ziekenhuis/specialist

Waar kan met mijn klachten terecht? Hoe weet ik of er iets mee gedaan wordt?

Ieder ziekenhuis heeft een klachtencommissie waar u evt klachten naar kunt richten, De klachtenfunctionaris bericht u over het verloop en de eventuele acties die naar aanleiding van uw klacht zijn/worden ondernomen.

Waar kan mijn complimenten en andere ervaringen met anderen delen?

Uw ervaringen over de behandeling en de bejegening zijn niet alleen belangrijk voor andere lotgenoten maar ook voor uw behandelaars. Een schouderklopje of compliment werkt stimulerend om elke dag weer je best te doen voor alle patiënten. Ook slechte ervaringen moeten worden gedeeld: immers van opbouwende kritiek kun je alleen maar beter worden. Op Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaringen opschrijven.

Wat wordt vergoed door de verzekeraar?

Over het algemeen worden alle behandelingen door die door uw lgemeen chirurg worden verricht, vergoed door uw verzekeraar. Bij twijfel is het raadzaam uw polis hierop na te slaan of overleg te plegen met uw verzekeraar.

Kan ik bij mijn kind aanwezig zijn als het in slaap wordt gebracht (narcose)?

In principe kunt u tijdens het moment dat uw kind in slaap wordt gebracht bij uw kind aanwezig zijn. Vraag dit svp vooraf aan de verpleging van de kinderafdeling zodat zij dat met de anesthesist (narcotiseur) kunnen overleggen.

Kan ik wisselen van chirurg?

Jazeker, u hebt immers een vrije artsenkeuze.

HELP!!! Ik zit in het buitenland en moet worden opgenomen. De buitenlandse dokter kent mijn ziektegeschiedenis niet!!

Neem contact op met de chirurgische polikliniek van uw ziekenhuis in Nederland en zij kunnen eventueel de buitenlandse collega te woord staan om hem eea. te verduidelijken. Heeft u een uitgebreide ziektegeschiedenis vraag dan een kopie van de relevante informatie die bij uw chirurg of via uw huisarts te verkrijgen is.

Terug naar boven