Disclaimer

Disclaimer / Copyright

Uitsluiten aansprakelijkheid

Deze website is opgesteld onder leiding van dr. E.J.T. Luiten chirurg/webmaster in opdracht van Surgipoort BV, eigenaar en beheerder. Collega medici die bij het opstellen van specifieke webpagina’s hun medewerking hebben verleend zijn opgenomen in de bronvermelding per pagina. Voornoemden zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid/ presentatie van de geboden informatie. Hoewel bij het samenstellen van deze website uiterste zorg is nagestreefd, sluit Surgipoort B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.
De website kan niet worden gezien ter vervanging van een poliklinisch consult.

Inzake uw vraag via internet:

De webmaster is niet aansprakelijk voor de uitgebrachte adviezen en antwoorden op vragen cq de resultaten van onoordeelkundige uitvoering hiervan. Een advies of antwoord op een gestelde vraag kan nooit worden gezien ter vervanging van een bezoek aan een huisarts of medisch specialist.

Bescherming Privacy

Persoonsgegevens, medische informatie en emailadressen zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Indien uw verzoek medische expertise van een andere collega vereist zal uw verzoek pas worden doorgestuurd nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Teneinde de informatie aangeboden op de website aan te passen cq aan te vullen naar aanleiding van gestelde vragen via email, wordt uw emailbericht in een apart bestand bewaard welke alleen toegankelijk is voor de webmaster van deze website.

Links naar andere sites

Indien de eigenaar van een andere website bezwaar maakt tegen het feit dat via deze website een link is opgenomen naar zijn website, zal de webmaster van chirurgenoperatie.nl hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.
Aangezien de website nog volop in ontwikkeling is kan het, ondanks herhaalde controle voorafgaand aan publicatie op het world wide web toch zo zijn dat eventuele links naar andere pagina’s manco’s vertonen. De webmaster zal eventuele gebreken dienaangaande zo snel mogelijk, in ieder geval binnen redelijke termijn, trachten te herstellen.

Presentatie en inhoud onfhankelijk van sponsoring

De sponsors zoals gemeld op de sponsorpagina zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de informatie zoals aangeboden op deze website noch hebben zij daarop een sturende invloed gehad. Daar waar een doorschakeling naar de bedrijvenpagina van de sponsor kan plaatsvinden wordt de bezoeker duidelijk geinformeerd over het feit dat hij bij de keuze “verder” deze website verlaat. In geval er de mogelijkheid bestaat om via doorlinking bedrijvenpagina’s van de sponsors te bezoeken heeft dit als doel de bezoeker in de gelegenheid te stellen om additionele informatie op te vragen over de vermelde producten. De vermelde medici alsook de webmaster zijn volledig autonoom in hun handelen en zijn door vermelding op deze website op geen enkele wijze gebonden aan het voorschrijven van producten zoals vermeld op sommige pagina’s van deze website. Zowel Surgipoort B.V., eigenaar van deze website, als de sponsors vermeld op de sponsorpagina onderschrijven in deze de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Reclame en banners, cookies

Op deze site worden banners of andere vormen van reclame die ten doel hebben de bezoeker te beinvloeden niet toegestaan. Na bezoek van deze website worden op uw pc geen cookies achtergelaten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden aan de webmaster van deze website.
Vermeldde maatschap(pen) hebben hun gegevens ter beschikking gesteld en gaven toestemming  voor publicatie op deze website. Laatstgenoemde(n) zijn echter niet aansprakelijk voor/noch eigenaar van de inhoud en wijze van publicatie door de webmaster. De maatschappen zullen eventuele onjuistheden of gewenste correctie aan de webmaster kenbaar maken met het verzoek tot bijstelling/correctie.

Bij het opstellen van de content is met mondelinge toestemming (Website sessie op Chirurgendagen Veldhoven 2004) onder bronvermelding op enkele pagina’s gebruik gemaakt van tekst uit folders zoals aangeleverd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Incidenteel kan het voorkomen dat beeldmateriaal overeenkomt met andere websites(wo. amerikaanse websites); in voorkomende gevallen is schriftelijk toestemming gevraagd.

Patienten gaven toestemming voor publicatie van foto’s op de website.

Diegenen die tekst en/of foto’s uit deze website wensen te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar maken op andersoortige wijze kunnen dit doen slechts na schriftelijke toestemming (aan te vragen via email) van de webmaster en met navolgende bronvermelding: "Bron: www.chirurgenoperatie.nl met schriftelijke toestemming". Patiënten kunnen de tekst van de informatiefolders uitprinten en bewaren slechts voor eigen gebruik. Oneigenlijk gebruik cq. het in diskrediet brengen van de webmaster en/of vermeldde maatschappen en/of medewerkers is verboden.

Webdesign wordt verricht door Facet Webdesign.

Aesculaap-logo naar ontwerp van en met dank aan H. Sijbers (Sijbers Producties), kunstenaar te Son (N-Br.)

OFFICIAL DISCLAIMER

ACCESS TO AND USE OF THIS WEB SITE IS PROVIDED SUBJECT TO THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. USE OF THIS SITE CONSTITUTES A FULL UNDERSTANDING AND ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS.
This Site and the information it contains, including products and services, are provided without warranty of any kind, whether expressed or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. In no event shall CHIRURGENOPERATIE.NL or its affiliates or third parties presented on this Web Site, its contractors or respective employees, be liable for any damages, including without limitation, special, indirect or consequential damages, or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in action of contract, negligence or other tortuous action, arising out of or in connection with the use or performance of this Web Site. This Web Site may include publications and/or documents with technical inaccuracies or typographical errors that will be corrected as they are discovered at CHIRURGENOPERATIE.NL’s sole discretion. Corrections and changes may be incorporated into this Web Site at any date. CHIRURGENOPERATIE.NL may at any time make modifications, improvements and/or changes to this disclaimer, the information, names, images, pictures, logos and icons described in the publications or the products and services referred to within, with or without notice. As the Internet is maintained independently at different sites around the world, the information, names, images, pictures, logo’s and icons that may be accessed may originate outside the boundaries of CHIRURGENOPERATIE.NL’s Web Site. Therefore, CHIRURGENOPERATIE.NL excludes any obligation or responsibility regarding any content derived, obtained, accessed within, through or outside CHIRURGENOPERATIE.NL’s own Web Site. The names, images, logos and pictures identifying products and services of third parties present on this Web Site are proprietary marks of these respective parties and/or its subsidiaries or affiliates. The terms and conditions contained within this chapter shall be governed by and construed in accordance with the law of  The Netherlands.

Terug naar boven