Mastopathie
(pijnlijke borsten)

Wat is mastopathie?

Mastopathie is een goedaardige aandoening van de borstklier bij de vrouw. De aandoening betreft een verzameling van uiteenlopende klachten welke in verschillende combinaties in wisselende ernst kunnen optreden:

De borstklier reageert op wisselingen in de hormoonspiegels in het bloed. Dit laatste is mogelijk een van de oorzaken dat met name de pijnklachten vaak het hevigst zijn rondom de menstruatie. Het is aanbevolen om in deze periode geen mammogram te maken maar even te wachten tot de menstruatie weer voorbij is. Het klierweefsel is dan meestal ook iets beter te beoordelen op het mammogram (borstfoto).

Ongerustheid, angst voor borstkanker

Bij veel vrouwen met pijnklachten en knobbels in de borst waarbij de diagnose "mastopathie" wordt gesteld, leeft de angst voor het bestaan van borstkanker. Mastopathie is een goedaardige aandoening. Aangezien echter 1 op de 10 vrouwen in Nederland in haar leven te maken krijgt met borstkanker en daarnaast mastopathie bij zeer veel vrouwen in wisselende mate van ernst voorkomt, wordt door de patiënt vaak gedacht dat deze twee met elkaar verband houden. Echter mastopathie en borstkanker zijn 2 verschillende aandoeningen die echter wel tegelijkertijd in dezelfde borst kunnen voorkomen.

Wat voor onderzoeken zijn nodig?

Indien er zich (pijnlijke) knobbels in de borst presenteren is het raadzaam om te laten uitzoeken of er sprake is van mastopathie waarbij dan tevens borstkanker kan worden uitgesloten.

Tot op heden is het mammogram (borstfoto) het meest gebruikte onderzoek. Het onderzoek kan zeker indien er sprake is van compact klierweefsel worden aangevuld met een echografie om oa. cysten en fibroadenomen nader te onderzoeken. Tevens kunnen er micro-calcificaties (micro-kalk) en ook grotere verkalkingen worden aangetroffen op het mammogram hetgeen vaak een reden kan zijn tot het uitvoeren van een diagnostiche punctie om het goedaardige karakter te bevestigen. Recent is ook de mogelijkheid voor het verrichten van een MRI van de borst ("MR-Mammografie") voorhandenin de meeste ziekenhuizen. Bij dit onderzoek worden geen Röntgenstralen gebruikt. Het grote voordeel voor de vrouw is dat de borst niet meer hoeft te worden "geplet" in tussen 2 platen van het Röntgenapparaat. Echter gezien de beperkte ervaring kan bij twijfel omtrent de aard van een eventueel gevonden afwijking een gewoon mammogram noodzakelijk vooraleer tot punctie moet worden overgegaan.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden

Helaas zijn er voor de optredende pijnklachten geen afdoende middelen voorhanden die bij iedereen werkzaam zijn. De ondervermelde opties kunt u proberen, en kijken of het resultaat oplevert:

Heftige pijnklachten rond de menstruatieperiode kunnen eventueel worden bestreden met een eenvoudige pijnstiller (paracetamol)(raadpleeg zo nodig uw huisarts). Soms helpt een tijdelijk koud kompres om acute stuwingverschijnselen ("opgezette borsten") tegen te gaan.

Pijnlijke cysten kunnen (evt. middels Echo-onderzoek) worden leeggezogen. vaak treedt er echter vrij snel een recidief (terugkomst) op.

Voor zeer storend en onwelriekend tepelvocht kan in uitzonderingsgevallen het aangedane klierweefsel van waaruit de drainage naar de tepel plaatsvindt, middels een kleine operatie (onder narcose) worden verwijderd.

Aangezien mastopathie een diffuse aandoening betreft van de gehele borst, levert het operatief verwijderen van een pijnlijk stuk borstklierweefsel meestal geen succes op.

Sommige vrouwen ondervinden echter dagelijks zeer ernstige hinder van hun pijnlijke borsten. In deze gevallen kan eventueel een anti-hormonale behandeling (Danazol, Tamoxifen of Parlodel) worden overwogen. Het nadeel hiervan is dat deze medicijnen vaak storende bijwerkingen hebben zodat slecht bij hoge uitzondering hiertoe wordt besloten.

Bij sommige vrouwen kan een verdoving van de zenuwbanen door middel van injecties naast de corresponderende wervels in de rug of op speciale drukgevoelige punten een goed resultaat opleveren. Deze behandelwijze wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor getrainde anaesthesisten (narcotiseur) op een speciale pijnpolikliek van het ziekenhuis.

Sommige vrouwen zijn ten einde raad zijn waarbij ze soms spontaan om verwijdering van de gehele borst komen vragen. In deze zeer zelden voorkomende situatie kan in uitzonderingsgevallen en na goede informatie aan de patiënte over de te verwachten voor- en nadelen van een dergelijke rigoureuze ingreep eventueel, slechts op herhaald en uitdrukkelijk verzoek van de patiënte, tot een chirurgische verwijdering van de borst worden besloten. In dit geval zal echter tevens de mogelijkheid van een gelijktijdige borstreconstructie in samenwerking met de plastisch chirurg worden voorgesteld.

Voor meer informatie over deze aandoening:

Stichting mastopathie: (030)2332191
of kijk op: www.mastopathie.nl

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie van uw ziekenhuis. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Datum laatste wijziging: 31-08-2010.

Terug naar boven